Kvæginfo - 2309

Oprettet: 27-07-2012

Hjælp til insektplagede dyr i økologiske besætninger

Det er blevet lovligt for økologer at benytte insekt-øremærker, ligesom flere produkter til pour-on behandling og diverse sprays kan anvendes til at forebygge gener som følge af insekter.


Nu kan også de økologiske køer, som er plaget af insekter i sommervarmen, få hjælp.

NaturErhvervstyrelsen har netop revideret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. I den forbindelse er det glædeligt, at en fornyet tolkning af EU-reglerne giver mulighed for at anvende ikke-receptpligtige midler - såkaldte frihandelsprodukter til udvortes brug. Dermed er det bl.a. blevet muligt at anvende en række midler med dræbende eller afskrækkende effekt overfor insekter. Blandt andet kan økologer nu anvende insekt-øremærker, ligesom flere produkter til pour-on behandling og diverse sprays kan anvendes til at forebygge gener som følge af insekter. Mange kreaturer er, specielt på dage med varmt og stille vejr, voldsomt plaget af fluer og andre stikkende og bidende insekter.

Det skal understreges, at den udvidede tilladelse til anvendelse af insektmidler kun gælder midler til direkte påføring på dyrene. Der er ikke ændret på muligheder for anvendelse af flue-spray og andre midler til reduktion af insekter i stalden.

Sidst bekræftet: 23-07-2018 Oprettet: 27-07-2012 Revideret: 27-07-2012

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19