Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2015

Paratuberkulose 

Oprettet: 28-09-2010

Vigtigste tiltag ved sanering for paratuberkulose

Når man deltager i Operation Paratuberkulose anbefales det, at man iværksætter en række tiltag, som beskytter modtagelige dyr imod smitte fra potentielt smittefarlige dyr. Anbefalingerne er generelle, og kræver tilpasning i den enkelte besætning. Hvordan tiltagene bedst tilpasses besætningen, kan afdækkes ud fra en risikovurdering. Det vil sige en vurdering af, hvor i besætningen risikoen for smitteoverførsel er størst. En sådan risikovurdering er beskrevet i en rådgiver-manual til håndtering af Paratuberkulose og Salmonella Dublin.

De primære smitteforebyggende tiltag, som anbefales at iværksætte i Operation Paratuberkulose er følgende:

7-punktsplan, når der testes 4 x årligt og opdeles i Røde, Gule og Grønne køer

  1. Røde køer udsættes (inden næste kælvning)
  2. Kalve fjernes inden to timer fra Gule (og Røde*)
  3. Gules (og Rødes*) kælvningsboks renses efter kælvning
  4. Gule (og Røde*) kælver adskilt fra andre
  5. Ingen råmælk fra Røde og Gule
  6. Ingen celletalsmælk fra Røde og Gule
  7. Undlad indkøb, eller køb ind fra besætninger med lav forekomst

*) Hvis enkelte Røde får lov at kælve igen

Sidst bekræftet: 16-09-2013 Oprettet: 28-09-2010 Revideret: 28-09-2010

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13
Karantæneregler ved besøg fra udlandet
Danske smittebeskyttelsesregler
14.06.13