Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-09-2016

Paratuberkulose 

Oprettet: 30-01-2006
Revideret: 23-09-2010

Diverse

Paratuberkulose - historisk, vaccination, zoonose m.m.

Historisk om paratuberkulose
Det siges, at det var forskerne Johne og Frothingham, der i 1895 først beskrev paratuberkulose. I hvert fald kaldes sygdommen i dag 'Johne's disease' over hele verden. Men skal man forsøge at være mere korrekt, så gives den første henvisning til en sygdom, der ligner, allerede i 1806/1807 i en lærebog i veterinærkundskab af en professor Edward Skellet fra London.

Beskrivelser og løse udsagn
Den tilsyneladende første - om end stadig mindre præcise - beskrivelse af en sygdom med symptomer og vævsforandringer, som ligner det, man i dag beskriver som paratuberkulose, bliver givet af en engelsk praktiserende dyrlæge, W.A. Cartwright, i 1826. Han beskriver et tilfælde af "shooting" (pistolmave) hos en ko. Ifølge ham forekom sygdommen ofte, og kun få dyr blev reddet.

Et gennembrud i sygdomsbeskrivelsen finder sted, da forskerne Johne og Frothingham i 1895 beskrev et tilfælde af, hvad de mente var et særegent tilfælde af tarmtuberkulose. Dette er nok den første beskrivelse, hvor man i dag er rimelig sikker på, at det har været paratuberkulose, men det var Johne og Frothingham ikke klar over. Heinrich Albert Johne var professor ved veterinærskolen i Dresden, og L. Frothingham var gæsteforsker fra Boston

Bang, Nielsen og den lollandske syge
Senere, i 1906, beskrev den danske professor Bernhard Bang fra Landbohøjskolen, at P.H. Nielsen, en dyrlæge på Lolland, havde beskrevet en sygdom for ham, der i dag identificeres som paratuberkulose. Dyrlæge Nielsen observerede det samme på en hel række gårde på Lolland, rapporterer Bang. Bang lavede opfølgende undersøgelser på denne "lollandske syge" og fandt ud af, at det var en selvstændig sygdom.

I løbet af det første tiår af 1900-tallet blev sygdommen "almindeligt kendt" herhjemme og beskrevet både i resten af Europa og USA. Men med offentliggørelsen af sine fund var det professor Bang, der i 1906 havde vist de første store fremskridt siden Johne og Frothingham. Bang var dermed den første, der på baggrund af undersøgelser og forsøg - heriblandt eksperimentelle infektioner - beviste, at sygdommen er en selvstændig infektionssygdom forskellig fra tuberkulose. Han kaldte den nu pseudotuberkulose, eller paratuberculae.

Æren for paratuberkulosen
Bernhard Bang kunne derfor - hvis ikke Cartwright burde have æren - med rette kaldes den, der beskrev paratuberkulose. Men i 1906 skete der det, at rektor ved veterinærskolen i London i sin årsberetning navngav sygdommen "Johnes sygdom". Og det navn hænger ved i dag, idet det på engelsk er det mest anvendte navn for sygdommen. Hvis man skal være korrekt, burde sygdommen måske være blevet kaldt "Bangs sygdom" (Bang's disease) og ikke "Johnes sygdom" (Johne's disease). I tilfældet med paratuberkulosen tilfaldt æren på et tvivlsomt grundlag H.A. Johne.

Bang-metoden
Bernhard Bang var også manden, der stod bag principperne for bekæmpelse af kvægets tuberkulose, som hovedsagligt blev udryddet fra de østlige øer i årene 1932-1938 og fra Jylland i årene 1937-1950. Officielt blev Danmark fri for kvægets tuberkulose i 1959.
Metoden bag bekæmpelsen var den såkaldte Bang-metode, som blev verdenskendt. Metoden går ud på, at alle dyr testes regelmæssigt for tuberkulose. Alle test-positive skal ENTEN slagtes med det samme ELLER isoleres i et særskilt staldafsnit. Hvilke af de test-positive køer, der skulle slagtes, skulle vurderes nærmere af en dyrlæge. Selvom man ikke kendte smittevejene specielt godt, virkede metoden i alle de besætninger, hvor besætningsejerne virkelig var motiverede og tålmodige. Oftest lykkedes det både i små besætninger og i store besætninger med flere hundrede køer. Metoden vandt indpas, fordi man ikke slagtede test-positive køer, bare fordi de var positive. Der skulle mere til. Men de test-positive køer blev opfattet som høj-risiko-køer, der skulle behandles efter særlige regler.

Paratuberkulose kan også bekæmpes efter Bang-metoden, og principperne i de danske anbefalinger er baseret på Bang-metoden, selvom decideret "isolation" normalt ikke kommer på tale. Men køerne bør opdeles i høj-risiko-køer der skal udsættes og høj-risiko-køer, der kan beholdes, men som skal behandles anderledes end lav-risiko-køer.

Paratuberkulose - en zoonose?
Crohn's sygdom er en tarm-infektion hos mennesker. Den har flere ligheder med paratuberkulose. Derfor har man i de sidste mange år spekuleret på, om paratuberkulosebakterien er involveret i Crohn's sygdom hos mennesker og således tilhører gruppen af såkaldte zoonoser - dvs. sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker.

Skulle paratuberkulose vise sig at være en zoonose, vil produktionstab som følge af paratuberkulose ikke være det eneste økonomiske tab for besætningsejerne. Mælkepriserne vil sandsynligvis falde generelt, og besætninger, der ikke kan godtgøre frihed for paratuberkulose, vil måske stå til endnu lavere afregning.

Andre smitstoffer end paratuberkulosebakterien har dog også været kædet sammen med Crohn's sygdom, men ingen af dem har kunnet påvises som enkeltstående årsag. Det er nemlig sandsynligt, at Crohn's sygdom er en såkaldt "multifaktoriel sygdom", hvor mange betingelser skal være til stede, før sygdommen bryder igennem. Om paratuberkulose-bakterien er en af faktorerne, er altså stadig uvist. I 2000 udgav EU en rapport over de sammenhænge og mangel på samme, som kendes i forbindelse med Paratuberkulose og Crohn's sygdom.
Endelige beviser, der kan enten be- eller afkræfte teorien, vil sandsynligvis ikke findes de nærmeste 10 år.

Vaccination
Siden 1. januar 2008 er det ikke tilladt at vaccinere mod paratuberkulose.

Dyr, som er vaccineret før 1. januar 2008, må som udgangspunkt ikke flyttes fra den ejendom, som dyret er vaccineret på. Dette gælder for dyr, som ønskes afhændet til levebrug. Såfremt en besætning med vaccinerede dyr ophører og dyrene ønskes afhændet til levebrug, skal Fødevareregionen kontaktes.

Reglerne for omsætning af dyr, som er vaccineret er præciseret i Omsætning af dyr fra besætninger vaccineret for paratuberkulose

Links
International Association for Paratuberculosis
http://
www.paratuberculosis.net
International forskerforening, der mødes hvert andet eller tredje år og drøfter de seneste forskningsresultater.

http://johnes.org
Johne's Information Center, som er en førende amerikansk hjemmeside med alskens information om paratuberkulose

Smitteoverførsel i forbindelse med sæd har interesse i forbindelse med international handel. På siden: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/110.htm findes en risikovurdering udført for EU i 2004.
Sidst bekræftet: 09-09-2014 Oprettet: 30-01-2006 Revideret: 23-09-2010

Forfatter

Kvæg
Søren Saxmose Nielsen

Af samme forfatter

Rådgivermanual - Paratuberkulose og Salmonella Dublin
Manual til indsats mod Paratuberkulose og Salmonella Dublin
01.02.07