Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-09-2017

Paratuberkulose 

Oprettet: 28-09-2010

Indkøb af dyr

Indkøb af dyr til levebrug kan være den største kilde til nysmitte med paratuberkulosebakterier. Risikoen for nysmitte kan nedbringes ved at indkøbe dyr fra besætninger med kendt lav smittestatus.

Indkøb af dyr til levebrug kan være den største kilde til nysmitte med paratuberkulosebakterier. Det gælder ikke mindst for besætninger, der har været i gang med at sanere for paratuberkulose i flere år, og som derfor har reduceret den interne smitteoverførsel samt antallet af smittede dyr.

Alle andre besætninger, der indkøber dyr til levebrug - f.eks. i forbindelse med besætningsudvidelser osv. løber også en risiko for nysmitte med blandt andet paratuberkulose og en lang række andre infektioner.

Risikoen for nysmitte med paratuberkulose kan reduceres ved at indkøbe dyr fra besætninger med kendt lav smittestatus. Ungdyr kan ikke testes for paratuberkulose, da de tidligst begynder at danne og udskille antistoffer ved 2 års alderen. Indkøb af f.eks. kælvekvier skal derfor baseres på viden om sælgerbesætningens status. Ved indkøb bør man sikre sig at sælgerbesætningen:

 • har en lav forekomst af smittede dyr ( = tilgængelig viden i besætninger, der deltager i Operation Paratuberkulose)
 • ingen kliniske tilfælde har (= tilgængelig viden i besætninger, der ikke tester for Paratuberkulose). Sælger har oplysningspligt, hvis der er klinisk paratuberkulose – dvs. synlige symptomer.

Køb af dyr med kendt infektionsstatus

Der er udviklet et certificeringssystem i Dyreregistrering, der tager udgangspunkt i:

 • Besætningernes egen status med hensyn til antal smittede dyr. Besætningerne er opdelt i tre grupper (tallene i % angiver andelen af smittede dyr i egen besætning).
 • 0 %
 • 0 – 5 %
 • 5 – 15 %
 • >15 %
 • Indkøb af dyr til levebrug fra besætninger opdelt efter
 • Ingen handel (lukkede besætninger)
 • Handel med besætninger med 0-5% testpositive dyr
 • Handel med besætninger med besætninger med højere forekomst af smittede dyr eller fra besætninger, der ikke tester for paratuberkulose.

Besætningerne kan på basis af dette opdeles i 10 kategorier afhængigt af de ovennævnte parametre. Se skema nedenfor for nærmere beskrivelse af opdelingen.

Systemet gør det muligt for besætningsejere at minimere risikoen for indslæbning af yderligere paratuberkulosesmitte til besætningen.

Indkøb skal derfor ske således, at man køber ind fra besætninger med en lavere kategori, end den besætning man selv har. Hvis man køber dyr fra en besætning med en højere kategori, vil det være forbundet med en større smitterisiko. 

 

Sidst bekræftet: 14-09-2015 Oprettet: 28-09-2010 Revideret: 28-09-2010

Forfatter

Kvæg