Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-09-2016

Paratuberkulose 

Oprettet: 23-09-2010

Om Operation paratuberkulose

Paratuberkulose er årsag til store økonomiske tab i mange kvægbesætninger, og over halvdelen af de danske malkekvægsbesætninger er smittede.

Derfor tilbyder Videncentret for Landbrug, Kvæg alle mælkeproducenter et saneringsprogram, som gør det muligt at udrydde paratuberkulose i besætningen.

Programmet giver et overblik over besætningens aktuelle status for paratuberkulose, hjælp til at komme i gang med sanering og hjælp til at fastlægge en langsigtet strategi.

Udryddelse af paratuberkulose i besætningen kan strække sig over seks til otte år og kræver en langvarig, aktiv indsats.

Tilmelding og undersøgelse af mælkeprøver
Tilmelding foregår via RYK. Find tilmeldingsblanketten her, eller ring til dit nærmeste RYK-kontor og få tilsendt blanketten (se liste over RYK-kontorer nederst på siden).

Der foretages to besætningsundersøgelser for paratuberkulose på ydelseskontrolprøver med cirka tre måneders mellemrum. Kontrolassistenten sørger via RYK for, at undersøgelsen foretages.

For at begrænse smittevejene hurtigst muligt anbefaler vi, at du gennemgår Paratuberkulose-/Salmonellamanualen sammen med din besætningsrådgiver mellem de to undersøgelser.

Læs om brugerbetaling på Operation ParaTB

Styringslister, mælketabsopgørelse og risikogrupper
Cirka 14 dage efter anden prøverunde kan du enten hente dine resultater selv via Dyreregistrering, eller bestille dem hos RYK. Du kan også tilmelde dig sms- eller mailservice i Dyreregistrering. Så får du automatisk besked, når der er nye prøveresultater.

Resultaterne formidles i form af styringslister.

På en af styringslisterne er der lavet en beregning, der ud fra tallene i din besætning viser det årlige mælketab, som paratuberkulose forårsager hos dig.

Styringslisterne inddeler dine køer i ’røde’, ’gule’ og ’grønne’ (= risikogrupper). På listen kan du se, hvordan fordelingen er i forhold til de andre besætninger i Operation Paratuberkulose.

Målsætning, handlingsplan og opfølgning
Du og din besætningsrådgiver udarbejder en målsætning for paratuberkulosebekæmpelse

og -forebyggelse i din besætning. Denne del er den absolut vigtigste ved bekæmpelse og forebyggelse af paratuberkulose, og jo før du foretager de nødvendige ændringer, jo hurtigere vil saneringen forløbe.

Først foretager I en risikovurdering. Det vil sige, at I sammen gennemgår besætningen, og finder ud af hvor risikoen for smittespredning er størst. Dernæst udarbejder I en handlingsplan.

Handlingsplanen beskriver, hvordan du kan bryde smittekæden.

Du skal være indstillet på, at sanering for paratuberkulose i din besætning kræver en langvarig, aktiv indsats.

Vi anbefaler fire, årlige besætningsundersøgelser i mindst to år fra start. Senere kan antallet af analyser reduceres.

 

CHR-afdeling Adresse Telefon Fax / Mail Afdelingsleder
RYK Midt-Nord

Nupark 47 G,
7500 Holstebro

5781 1505 RYK.Midt-nord@vfl.dk  Ole Kjærsgård  
RYK Syd-Øst Fulbyvej 15,
4180 Sorø 
5781 1500 RYK.Syd-oest@vfl.dk     Lone Sode Bergmann  

 

Læs om brugerbetaling på Operation ParaTB

 

 

Sidst bekræftet: 09-09-2014 Oprettet: 23-09-2010 Revideret: 23-09-2010

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13
Karantæneregler ved besøg fra udlandet
Danske smittebeskyttelsesregler
14.06.13