Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-09-2013

  

Oprettet: 30-01-2006
Revideret: 29-09-2010

Retslige forhold

Paratuberkulose er ikke omfattet af specielle love og regler. Én lov gælder dog altid, når man handler, nemlig Købeloven:

Du må ikke sælge en vare, hvis den har en skjult mangel, uden at dette oplyses til køber.

For eksempel gælder det, at hvis en ko har en skjult yverbetændelse, bør du oplyse det ved salg af koen. Hvis en ko har tendens til at få tvillingkalve, bør du oplyse det ved salg af koen. Hvis dine køer generelt får mange tvillingekalve, bør du oplyse, at således ser det ud i din besætning. Det samme gælder for paratuberkulose.

Skulle det komme til en retslig tvist, hvor oplysningspligten IKKE har været opfyldt, og dette kan bevises, vil de gældende fortolkninger normalt blive brugt. Disse fortolkninger er hovedsagligt fra en Udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd. En opsummering af retningslinjerne fra Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse siger:

  • Hvis dyret indenfor 12 måneder efter handlen får klinisk paratuberkulose (diarré o. lign.), anses dyret for at have lidt af en væsentlig og skjult mangel. Dette forhold kan give køberen adgang til at hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
  • Påvisning ved laboratorietest alene udløser ikke erstatningsansvar.
  • Erstatningen omfatter alene de dyr, der har fået klinisk paratuberkulose, ikke øvrige dyr, der måske er smittede på købstidspunktet.
  • Der kan normalt ikke tilkendes erstatning til følgeskader (udvidet erstatningsansvar), som følge af indførsel af smittede dyr til besætningen. Dette skyldes især det forhold, at købers besætning skal kunne dokumentere frihed for paratuberkulose før indførsel af nye dyr.  

Det er derfor vigtigt, at sælger gør køber tydeligt bekendt med, at dyrene kan være smittet med paratuberkulose, hvis det er tilfældet. 

Ved en sag fra Retten i Odense er sælger blevet frifundet, da der ikke kom klinisk syge dyr i købers besætning. Køber fik heller ikke udvidet erstatning i forbindelse med introduktion af smitte med paratuberkulose til besætningens øvrige dyr, da det ikke kunne bevises at besætningens dyr var fri for smitte forud for handlen.

 

Sidst bekræftet: 29-09-2010 Oprettet: 30-01-2006 Revideret: 29-09-2010

Forfatter

Kvæg