Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-01-2015

Paratuberkulose 

Oprettet: 27-01-2006
Revideret: 23-09-2010

Styringslister

Styringslister til paratuberkulose-sanering

Testresultater for paratuberkulose kan anvendes til flere forskellige formål

Dyrene kan med fordel opdeles i "grønne", "gule" og "røde" dyr. Fortolkningen af resultaterne følger principperne beskrevet under "Fortolkning af mælke-test" , hvor der i figuren er indtegnet forskellige reaktionsmønstre. På denne side fokuseres på opbygningen af styringslisterne, og de tal, der står på styringslisterne.

Køerne er inddelt i 3 risiko-grupper:

Risiko-gruppe: Høj Alle køer, der på et tidspunkt har reageret i mælke-testen. Disse køer er alle høj-risiko-køer, idet de kan udskille større eller mindre mængder bakterier til deres omgivelser og i deres mælk. Køerne er alle "gule", på nær nogle få, som er "røde": De er de mest smittefarlige, og de har formentlig allerede et produktionstab. Det anbefales at udsætte de røde køer før næste kælvning - gerne så hurtigt som muligt.
Risiko-gruppe: Lav Køer, der har reageret negativt i alle de tests, der er udført. Køerne er lav-risiko-køer. Listerne fungerer primært som dokumentation. Desuden kan man udvælge kandidater til råmælksbanken blandt de ældste køer på denne liste
Risiko-gruppe: Uden målinger Køer uden målinger kan være smittefarlige, specielt hvis det er 2. og 3. kalvskøer. Men køer, der lige har kælvet 1. gang, vil sjældent udgøre nogen stor risiko.

 

Desuden er køerne opdelt i seks infektionsgrupper, som er en yderligere opdeling af risikogrupperne, hvis man tolker resultaterne over tid. Infektionsgrupperne og deres fortolkning er angivet i tabellen nedenfor.

Definition og fortolkning af Infektionsgrupperne (Inf-grp)
Inf-grp Definition Fortolkning
0 Negativ gentagne gange, minimum 2 Koen er ikke smittefarlig og mælken kan anvendes til mælkefodring, herunder til mælk til en råmælksbank
1 Negativ, men kun 1 prøve er indsamlet Koen burde ikke være smittefarlig, men minimum én test mere er at foretrække. Mælken kan dog godt bruges til mælkefodring, dog ikke til råmælksbank
2 Seneste prøve er positiv, men den er ikke bekræftet Der er stor risiko for, at koen er smittefarlig. Hun bør opfattes som en høj-risiko-ko. Der er stor sandsynlighed for, at hendes ydelse er lavere end forventet, eller at der snart vil indtræde et produktionstab. Hvis koen kælver inden endnu en prøve er undersøgt, bør kalven kun beholdes, hvis næste prøve er negativ. Hvis den er positiv, bør kalven udsættes.
3 Seneste 3 prøver er negative, men koen har tidligere være positiv Det er sandsynligt, at den positive reaktion var en falsk reaktion, men for en sikkerheds skyld bør koen opfattes som høj-risiko-ko. Hun bør dog ikke udsættes.
4 Ingen test-resultater, men moderen var "gul" eller "rød" da dyret blev født. Dyret klassificeres som en "risikokalv", da den blev født af en rød eller gul moder. Når dyret selv skal kælve første gang, opføres det som et høj-risiko-dyr indtil der foreligger test-resultater, som kan be- eller afkræfte denne status.
5 Seneste prøve er negativ, men der har tidligere været flere positive Koen er med stor sandsynlighed smittet, men det er usikkert, hvor smittefarlig hun er. Der er oftest ikke produktionstab i denne fase. Hvis der kun er få positive dyr i besætningen, bør koen udsættes, da hun kan blive meget smittefarlig senere. Hvis der er mange positive dyr i besætningen, bør hun ikke udsættes.
9 Seneste 2 prøver er positive De mest smittefarlige køer - "røde" køer! Det er meget sandsynligt, at ydelsen er reduceret, eller at det vil ske i nær fremtid. Koen bør ikke kælve igen, og hun må ikke bidrage med mælk til mælkefodring

 

Der findes foreløbig 5 udskrifter for paratuberkulose, ligesom der kan findes forskellige kombinationer med andre udskrifter.

De fem udskrifter omfatter:

  • ParaTB Overblik. Overblik over andelen af smittede køer i besætningen sammenlignet med tal fra alle øvrige besætninger i Operation Paratuberkulose. På udskriften findes desuden en figur med udviklingen i forekomst af smittede dyr hos hhv. 1. kalvs, 2. kalvs og ældre køer.
  • ParaTB Antistofmålinger. Liste over alle besætningens køer opdelt efter infektionsgruppe (røde køer øverst, dernæst gule og endelig grønne til sidst) med angivelse af alle testresultater. Kan anvendes til at prioritere i, hvilke dyr der bør udsættes og i hvilken rækkefølge. Udsætterlisten kan også anvendes til dette.
  • ParaTB Mælkefodringsliste. Indeholder liste over køer, der kan udskille smitte i mælk og som derfor ikke bør anvendes til at fodre kalve med. Listen indeholder både lakterende og golde køer i infektionsgruppe (2,5,9) samt risikokalve – der muligvis er smittefarlige, men endnu ikke testet, da de ikke har kælvet endnu. Efterfølgende er der en liste over køer, der kan anvendes til mælkefodring til kalve <6 mdr.
  • ParaTB Udsætterliste: Indeholder lister over røde køer (infektionsgruppe 2 og 9), der snarest bør udsættes. Køerne står i prioriteret rækkefølge og bør udsættes i den rækkefølge.
  • ParaTB Risikokalve: Liste over kalve født af køer, der var gule eller røde på kælvningstidspunktet, eller blev det indenfor 6 mdr. efter kælvningen. Kalvene har større risiko for at være smittet under drægtigheden, end hvis de var født efter Grønne køer. Den forøgede risiko afhænger af, hvor høje værdier moderen havde omkring kælvning: Jo højere værdier, jo større risiko. Anbefalinger for kalvene på listen:
  • Hvis moderens værdier omkring kælvning er moderate, anbefales kalven adskilt fra andre kalve de første 4 levemåneder, da kalven kan være lidt smittefarlig.
  • Hvis moderens værdier omkring kælvning er meget høje, anbefales kalven slagtet, da den kan være smittet allerede før fødslen. Desuden kan den være smittefarlig for andre kalve.

Derudover kan det anbefales at bruge daglige styringslister, der indeholder væsentlig information som kan bruges under saneringen:

  • Ikke påbegyndte/påbegyndte med paratb. I kolonnen yderst til højre er tilføjet information om koens aktuelle PTB-status. Ved brug af denne er det lettere at sikre at smittede køer ikke løbes igen.
Sidst bekræftet: 09-01-2014 Oprettet: 27-01-2006 Revideret: 23-09-2010

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20
Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken
Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen ...
17.04.20