Feedback Form

Af samme forfatter
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modtage en indskærpelse eller partshøring fra Fødevarestyrelsen. Se retningslinjerne her.
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Hvis du modtager eller leverer dyr fra udlandet, så sørg for, at transportøren er med i Danish Transportstandard – og tjek at karantænetiden er overholdt.
Følgevirkningerne af diarre hos kalven rækker langt ind i dens voksenliv. Blandt andet i form af lavere ydelse og højere kælvningsalder. Derfor er effektiv rengøring af kalveområdet afgørende.
Sygdomskoordinatorer i forhold til det veterinære beredskab.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Amerikansk hygienescorecard
Miltbrand14.08.12
Kort beskrivelse af sygdommen med links til faglig beskrivelse m.v.
I efteråret 2011 blev Schmallenberg virus (SBV) konstateret hos kvæg, får og geder i landene Tyskland, Holland og Belgien. SBV tilhører virusfamilien Bunyavirida.
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Kort beskrivelse af sygdommen med links til bl.a. faglig beskrivelse
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Salmonellose22.10.03
Kort beskrivelse bl.a. med link til faglig beskrivelse.
Rabies22.10.03
Kortfattet beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.