Kvæg fri 

Oprettet: 04-10-2002
Revideret: 27-11-2019

Sådan smitter Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger

Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.

En vigtig del af at forebygge mod indførsel af Salmonella Dublin i usmittede kvægbesætninger ligger i at være opmærksom på de hyppigste smitteveje mellem besætninger og sørge for, at smittevejene hindres, hvis ikke dette allerede sker.

De vigtigste smitteveje/reservoirs er skitseret herunder:

  • Indkøb af raske smittebærere (aktiv, latent eller passiv)!!

  • Deling af redskaber og maskiner med smittede besætninger

  • Indslæb af smitte via personer (støvler, tøj, køretøj etc.)

  • Deling af græsgange med smittede besætninger

  • Vildt og skadedyr (formentlig sjælden for Salmonella Dublin, men kan overføre Salmonella Typhimurium)

  • Vindbåren smitte i forbindelse med udbrud


Sidst bekræftet: 27-11-2019 Oprettet: 04-10-2002 Revideret: 27-11-2019

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19
Faktaark - GRADUERING AF YVERBETÆNDELSE
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne ef...
01.02.19
Faktaark - GODE RUTINER MED MALKEKLUDE
For at få en god malkning og god yversundhed, skal patterne være helt rene og tørre, inden malkemaskinen sættes på. Det kræ...
01.02.19