Feedback Form

  

Oprettet: 01-02-2018

Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1

Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1.


Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet

Med den nye salmonellabekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet er det ikke længere kun lovpligtigt at udtage kvartalsblodprøver i besætninger, som er i niveau 2. Alle besætninger, som har været i niveau 2, og som kommer i niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte kalve fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Der findes nu en speciel blanket fra laboratoriet EUROFINS, der skal benyttes til dette formål – vær opmærksom på, om din dyrlæge benytter denne, så prøverne bliver registeret korrekt.

Niveau 2 besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal udtage blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Husk at udtage prøver hvert kvartal samt udtage af de korrekte kalve. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene (almindelig blanket) for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl om dette, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

 

 

Sidst bekræftet: 01-02-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 01-02-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2018
Læs om: Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver, Indberetning af kvartalsprøver – ny blanke...
05.02.18
Aktuelt til dyrlæger nr. 1, januar 2018
Læs om Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger og opdateret oversigt over økologiske medicinregler
04.01.18
Stop for salg i Danmark af dyr i salmonellaniveau 2
Ny bekendtgørelse stopper for salg af dyr i Danmark fra niveau 2-besætninger. Konventionelle besætninger kan være nødt til ...
01.12.17
Krondyr smitter ikke med Salmonella Dublin
Ny dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.
11.08.17
Salmonella: Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver ejendom
Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom.
29.06.17
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden