Feedback Form

  

Oprettet: 01-02-2018

Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1

Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1.


Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet

Med den nye salmonellabekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet er det ikke længere kun lovpligtigt at udtage kvartalsblodprøver i besætninger, som er i niveau 2. Alle besætninger, som har været i niveau 2, og som kommer i niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte kalve fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Der findes nu en speciel blanket fra laboratoriet EUROFINS, der skal benyttes til dette formål – vær opmærksom på, om din dyrlæge benytter denne, så prøverne bliver registeret korrekt.

Niveau 2 besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal udtage blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Husk at udtage prøver hvert kvartal samt udtage af de korrekte kalve. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene (almindelig blanket) for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl om dette, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

 

 

Sidst bekræftet: 01-02-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 01-02-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Beregning af Salmonella Dublin niveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
10.07.18
Tolkning af tankmælk resultater
På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.
10.07.18
Faktaark - Salmonella Dublin – beskyt din besætning
Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Sympt...
06.06.18
Aktuelt til dyrlæger – nr. 4 - 2018
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonell...
04.06.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden