Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 01-02-2018

Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1

Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1.


Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet

Med den nye salmonellabekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet er det ikke længere kun lovpligtigt at udtage kvartalsblodprøver i besætninger, som er i niveau 2. Alle besætninger, som har været i niveau 2, og som kommer i niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte kalve fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Der findes nu en speciel blanket fra laboratoriet EUROFINS, der skal benyttes til dette formål – vær opmærksom på, om din dyrlæge benytter denne, så prøverne bliver registeret korrekt.

Niveau 2 besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal udtage blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Husk at udtage prøver hvert kvartal samt udtage af de korrekte kalve. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene (almindelig blanket) for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl om dette, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

 

 

Sidst bekræftet: 01-02-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 01-02-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vejledning til vaccination
Vejledning til vaccination mod E. Coli
14.01.19
Salmonellabekendtgørelse ændret – reglerne strammes
Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særli...
09.01.19
Husk salmonella-blodprøver på ejendomme med kvier og kviehoteller
Vi nærmer os årets afslutning. Husk derfor, at du skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier s...
30.11.18
Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau
Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kva...
15.11.18
Regler for niveau 2 besætninger
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad...
25.10.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden