Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 01-02-2018

Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1

Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1.


Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet

Med den nye salmonellabekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet er det ikke længere kun lovpligtigt at udtage kvartalsblodprøver i besætninger, som er i niveau 2. Alle besætninger, som har været i niveau 2, og som kommer i niveau 1, skal forsætte med at udtage kvartalsprøver de første 12 måneder efter niveauskiftet – dvs. udtage blodprøver af otte kalve fire gange årligt. Hvis der omsættes dyr ældre end 6 måneder, skal man forsætte med kvartalsprøver i 24 måneder efter niveauskiftet.

Der findes nu en speciel blanket fra laboratoriet EUROFINS, der skal benyttes til dette formål – vær opmærksom på, om din dyrlæge benytter denne, så prøverne bliver registeret korrekt.

Niveau 2 besætninger

Alle niveau 2 besætninger skal udtage blodprøver af de 8 yngste kalve over 3 måneder. Husk at udtage prøver hvert kvartal samt udtage af de korrekte kalve. Besætninger, som er nysmittede, skal ikke udtage kvartalsprøver de første 12 måneder. Men vi anbefaler, at nysmittede besætninger udtager blodprøver regelmæssigt af kalvene (almindelig blanket) for at se, om der er effekt af de iværksatte tiltag mod bakteriens vej rundt i besætningen. Med nysmittet menes, at besætningen de seneste 24 måneder før niveau ændringen har været i niveau 1. Hvis du er i tvivl om dette, så spørg din dyrlæge eller kontakt SEGES. 

 

 

Sidst bekræftet: 01-02-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 01-02-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Udryd SalmonellaDublin – i din niveau 2-besætning
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din bes...
10.10.18
Beskyt din malkekvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og...
10.10.18
Beskyt din kødkvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i be...
10.10.18
Hold øje med din tankmælkstiter
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører...
21.09.18
Kviehoteller og kvieopdræt skal huske årlige salmonella-blodprøver
Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonella-overvågningen. Kravet gælder også besætninger i nive...
24.08.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden