Feedback Form

  

Oprettet: 03-05-2019

Salmonella: Husk kvartalsprøverne

Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modtage en indskærpelse eller partshøring fra Fødevarestyrelsen. Se retningslinjerne her.

Vær opmærksom på, at Fødevarestyrelsen fremover vil sende indskærpelser og partshøringer til mælkeleverende besætningsejere, der ikke har fået udtaget kvartalsblodprøver for Salmonella Dublin, efter at de er skiftet fra niveau 2 til niveau 1. Reglerne for udtagelse af kvartalsprøver for disse besætninger ser sådan ud:

Ejendomme, der har været placeret i Salmonella Dublin-niveau 2 inden for det seneste år, skal sikre, at der fortsat bliver udtaget kvartalsprøver hver tredje måned indtil 1 år efter, at ejendommen er kommet i niveau 1.

I denne periode skal der udtages 8 blodprøver på de yngste kalve over 3 måneder, hver tredje måned. Prøverne skal tages af kalve, der har opholdt sig på ejendommen i mindst 3 uger.

Dette krav gælder også nysmittede besætninger, der kun kortvarigt har været i niveau 2 og derfor ikke har været forpligtet til at udtage kvartalsprøver.

Hvis der fra ejendommen flyttes kvæg til levebrug, som er ældre end 6 måneder, skal ovenstående blodprøver udtages hver tredje måned i 2 år efter, at ejendommen er placeret i Salmonella Dublin-niveau 1.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2019 

 

Sidst bekræftet: 03-05-2019 Oprettet: 03-05-2019 Revideret: 03-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Smittebeskyttelsesplanche for servicepersonale på ejendomme
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøg...
04.12.18
For få slagtekalveproducenter tjekker op på leverandørernes salmonellastatus
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmon...
18.05.18
Isoler slagtekalvene ved indsættelse – og andre gode råd om smitteforebyggelse
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til krav...
04.05.18