Oprettet: 24-01-2020

SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella

Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i den forkerte retning.


SEGES’ team af rådgivere, som de næste tre år skal hjælpe en lang række besætninger i deres indsats mod Salmonella Dublin. Fra venstre: Malene Budde, Lars Pedersen, Betina Tvistholm, Henrik Læssøe Martin, Vibeke Fladkjær Nielsen, Peter Raundal. Foto: SEGES

Rækken af tiltag i kampen mod salmonella i dansk kvægbrug er lang. Og længe gik det da også den rigtige vej med faldende antal smittede besætninger. Men nu er udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug stagneret – ja faktisk har antallet af smittede besætninger været stigende de seneste år. På nuværende tidspunkt er 9,6 pct. af de mælke-leverende besætninger smittet. Da antallet var på det laveste, lød tallet på ca. 5 pct.

Derfor vil SEGES nu give salmonellabesætninger i niveau 2 og 3 muligheden for at få en hjælpende hånd i deres arbejde med at sanere besætningen. Det bliver i form af et rådgivningsforløb, der følger saneringen tæt med løbende opfølgning. Det begrunder sektordirektør i L&F Kvæg Ida Storm således:

”Vi har tidligere tilbudt smittede besætninger et enkelt gratis rådgivningsbesøg. Men en af udfordringerne ved at sanere for salmonella er, at det tager tid. Derfor kan det være svært for landmand og medarbejdere at opretholde motivationen, og vi har set, at tæt opfølgning øger chancerene markant for at nå i mål,” forklarer hun.

”I stedet for et enkelt besøg vil vi derfor tilbyde et regulært råd-givningsforløb.”

Forløbene varetages af SEGES’ egne dyrlæger med stor ekspertise indenfor salmonella – naturligvis i tæt samarbejde med besætningsdyrlægen.

Samarbejdsaftale mellem landmand og SEGES

Ved forløbets start indgår landmanden og SEGES en samarbejdsaftale. Med aftalen forpligter landmanden sig til at gennemføre de tiltag, som aftales i fællesskab ved opstart og besætningsgennemgang. SEGES-dyrlægen vil så løbende følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning - og sammen med landmanden tage stilling til, om der skal ændres eller justeres i tiltagene.

Selve rådgivningen fra SEGES skal landmanden ikke betale for, men han står selv for udgifterne til fx deltagelse af egen dyrlæge og nødvendige laboratorietests.

Glem ikke hvorfor

Ida Storm understreger, at det er vigtigt at huske på de grundlæggende årsager til, at saneringsindsatsen er så vigtig for hele erhvervet:

”Vi må ikke glemme, hvorfor vi skal blive ved, til vi når i mål. Da regeringen for år tilbage vedtog, at kvægbruget skulle gøres salmonellafrit, tog vi som erhverv med det samme handsken op. Det skyldes, at Salmonella Dublin kan smitte til mennesker, hvilket langt fra er ufarligt. Og den risiko kan vi ikke acceptere som erhverv. Vi må og skal levere sikre fødevarer til forbrugeren. Samtidig forårsager salmonellasmitte store produk-tionstab i den enkelte besætning. Af samme grund et det også helt afgørende, at vi med sanering nedsætter risikoen for, at frie besætninger smittes,” slutter hun.

Starter nu

SEGES vil løbende over de næste tre år gennemføre op til 160 rådgivningsforløb med start hos de første besætninger i februar. Rådgivningsteamet vil aktivt henvende sig til smittede besætninger. Men hvis du er interesseret i at deltage i et forløb, er du meget velkommen til at henvende dig allerede nu til konsulent Lene Trier, SEGES på
ltr@seges.dk eller 8740 5237.

Rådgivningsindsatsen finansieres med hjælp fra Mælke- og Kvægafgiftsfonden.

De vigtigste punkter for en succesfuld salmonellasanering:

  • Høj hygiejne i kælvningsboks
  • Kalven fjernes indenfor 1 time
  • Optimal hygiejne hos kalvene og gode kalverutiner
  • Rene dyr og rene omgivelser
  • Ingen vask med højtryksrenser i nærhed af dyrene.

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 2, 2020

Sidst bekræftet: 25-05-2020 Oprettet: 24-01-2020 Revideret: 24-01-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20