Feedback Form

  

Oprettet: 26-06-2017

Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver enkelt ejendom

Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom - også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom.


Kravet om blodprøvning gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift.  Foto: SEGES (David Bering)

Fødevarestyrelsen har præciseret tolkningen af lovgivningen vedrørende udtagning af kvartalvise blodprøver i besætninger i salmonella niveau 2. Blodprøverne, der omfatter de 8 yngste dyr over 3 måneder, skal udtages på alle besætninger i niveau 2. D.v.s. har man dyrene placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom, også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom. Dette gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift.

Hvis et eller flere af blodprøvernes resultat ligger over grænseværdien, skal der udtages gødningsprøver på den pågældende ejendom i henhold til regler-ne om intensiveret prøvetagning. Findes der Salmonella Dublin bakterier i gødningsprøverne, sæt-tes ejendommen i niveau 3 og under offentligt tilsyn. Hvis der er regelmæssig kontakt mellem de forskellige ejendomme indenfor en bedrift, kan det offentlige tilsyn komme til at gælde alle ejen-domme indenfor bedriften.

Kravet om kvartalsvise blodprøver gælder ikke for nysmittede besætninger, d.v.s. besætninger sat i niveau 2 indenfor det seneste år, og som før havde været i niveau 1 i mindst 2 år.

 

 

 

Sidst bekræftet: 26-06-2017 Oprettet: 26-06-2017 Revideret: 26-06-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2018
Læs om: Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver, Indberetning af kvartalsprøver – ny blanke...
05.02.18
Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1
Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efte...
01.02.18
Aktuelt til dyrlæger nr. 1, januar 2018
Læs om Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger og opdateret oversigt over økologiske medicinregler
04.01.18
Stop for salg i Danmark af dyr i salmonellaniveau 2
Ny bekendtgørelse stopper for salg af dyr i Danmark fra niveau 2-besætninger. Konventionelle besætninger kan være nødt til ...
01.12.17
Krondyr smitter ikke med Salmonella Dublin
Ny dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.
11.08.17
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden