Feedback Form

  

Oprettet: 26-06-2017

Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver enkelt ejendom

Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom - også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom.


Kravet om blodprøvning gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift.  Foto: SEGES (David Bering)

Fødevarestyrelsen har præciseret tolkningen af lovgivningen vedrørende udtagning af kvartalvise blodprøver i besætninger i salmonella niveau 2. Blodprøverne, der omfatter de 8 yngste dyr over 3 måneder, skal udtages på alle besætninger i niveau 2. D.v.s. har man dyrene placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom, også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom. Dette gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift.

Hvis et eller flere af blodprøvernes resultat ligger over grænseværdien, skal der udtages gødningsprøver på den pågældende ejendom i henhold til regler-ne om intensiveret prøvetagning. Findes der Salmonella Dublin bakterier i gødningsprøverne, sæt-tes ejendommen i niveau 3 og under offentligt tilsyn. Hvis der er regelmæssig kontakt mellem de forskellige ejendomme indenfor en bedrift, kan det offentlige tilsyn komme til at gælde alle ejen-domme indenfor bedriften.

Kravet om kvartalsvise blodprøver gælder ikke for nysmittede besætninger, d.v.s. besætninger sat i niveau 2 indenfor det seneste år, og som før havde været i niveau 1 i mindst 2 år.

 

 

 

Sidst bekræftet: 26-06-2017 Oprettet: 26-06-2017 Revideret: 26-06-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Krondyr smitter ikke med Salmonella Dublin
Ny dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.
11.08.17
Salmonella: Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver ejendom
Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom.
29.06.17
Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs
Vær opmærksom på dine dyr på græs. Hvert år i græsningssæsonen ses en stigning i salmonellasmitte.
16.06.17
Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2017
Salmonella: Kontrolbesøg, second opinion besøg og kursus. Indberet medicinske bivirkninger ved behandlinger?
24.04.17
Faktaark - Salmonella Dublin – beskyt din besætning
Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Sympt...
29.03.17
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden