Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-06-2018

  

Oprettet: 16-06-2017

Pas på salmonellasmitte af kvæg på græs

Vær opmærksom på dine dyr på græs. Hvert år i græsningssæsonen ses en stigning i salmonellasmitte.


Tjek, hvilken besætning dyrene kommer fra og spørg ind til salmonellastatus, hvis dine dyr har haft kontakt med andre på græs.

Hvert år i sensommeren og efteråret ser vi en stigning i antallet af positive salmonellaprøver i kvægbesætningerne. En af årsagerne kan være, at dyrene smittes, når de er på græs. For at undgå smitte er det vigtigt, at du orienterer dig om, hvilke andre dyr der befinder sig i nærheden af dine dyr og sikrer, at der er forsvarligt hegnet. Alle besætninger i salmonellaniveau -2 eller -3 skal, ifølge bekendtgørelsen om Salmonella Dublin, sikre, at der opsættes hegn om dyrene, når de går på græs, så de holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre besætninger.

Hvis uheldet er sket

Hvis det sker, at dine dyr kommer i kontakt med andre kreaturer i løbet af afgræsningsperioden – enten fordi dine dyr bryder ud, eller andre dyr bryder ind til dine, så er det vigtigt at sikre, at dyrene ikke har været udsat for smitte. Tjek, hvilken besætning dyrene kommer fra og spørg ind til salmonellastatus. Hvis dyrene stammer fra en niveau-1 besætning, som sandsynligvis er fri for salmonella, er det alligevel vigtigt at spørge ind til tankmælkstiter, om besætningen tidligere har været i niveau -2, og om der evt. er tage blodprøver i besætningen for nylig. Hvis svarene antyder en risiko for, at dine dyr har været udsat for smitte, bør det undersøges ved at teste dyrene via blodprøver. Det skal vel at mærke ske inden, de kommer tilbage til resten af besætningens dyr for ikke at medbringe smitte. Hvis der findes positive dyr i sådan et tilfælde, skal du drøfte en videre handlingsplan for dyrene i flokken med din praktiserende dyrlæge.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 12, 2017

Sidst bekræftet: 16-06-2017 Oprettet: 16-06-2017 Revideret: 16-06-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau
Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kva...
15.11.18
Regler for niveau 2 besætninger
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad...
25.10.18
Salmonella Dublin - Det nationale overvågningsprogram
Salmonella Dublin - Det nationale overvågningsprogram
25.10.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden