Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 29-06-2018

  

Oprettet: 29-06-2017

Salmonella: Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver ejendom

Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom.


Kravet om blodprøvning gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift. Foto: David Bering

Fødevarestyrelsen har præciseret tolkningen af lovgivningen vedrørende udtagning af kvartalvise blodprøver i besætninger i salmonella niveau 2. Blodprøverne, der omfatter de 8 yngste dyr over 3 måneder, skal udtages på alle besætninger i niveau-2. Dvs. har man dyrene placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom, også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom. Dette gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift. Hvis et eller flere af blodprøveresultaterne ligger over grænseværdien, skal der udtages gødningsprøver på den pågældende ejendom i henhold til reglerne om intensiveret prøvetagning. Findes der Salmonella Dublin-bakterier i gødningsprøverne, sættes ejendommen i niveau-3 og under offentligt tilsyn. Hvis der er regelmæssig kontakt mellem de forskellige ejendomme indenfor en bedrift, kan det offentlige tilsyn komme til at gælde alle ejendomme indenfor bedriften.

Kravet om kvartalsvise blodprøver gælder ikke for nysmittede besætninger, dvs. besætninger sat i niveau-2 indenfor det seneste år, og som før havde været i niveau-1 i mindst 2 år.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 13, 2017

Sidst bekræftet: 29-06-2017 Oprettet: 29-06-2017 Revideret: 29-06-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Vejledning til vaccination
Vejledning til vaccination mod E. Coli
14.01.19
Salmonellabekendtgørelse ændret – reglerne strammes
Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særli...
09.01.19
Husk salmonella-blodprøver på ejendomme med kvier og kviehoteller
Vi nærmer os årets afslutning. Husk derfor, at du skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier s...
30.11.18
Husk de kvartalsvise blodprøver hvis du har skiftet salmonellaniveau
Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kva...
15.11.18
Regler for niveau 2 besætninger
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad...
25.10.18

Læs også