Feedback Form

  

Oprettet: 29-06-2017

Salmonella: Kvartalsblodprøver i niveau-2 besætninger skal tages på hver ejendom

Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom.


Kravet om blodprøvning gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift. Foto: David Bering

Fødevarestyrelsen har præciseret tolkningen af lovgivningen vedrørende udtagning af kvartalvise blodprøver i besætninger i salmonella niveau 2. Blodprøverne, der omfatter de 8 yngste dyr over 3 måneder, skal udtages på alle besætninger i niveau-2. Dvs. har man dyrene placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom, også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom. Dette gælder også, hvis der er samdrift mellem forskellige ejendomme indenfor en bedrift. Hvis et eller flere af blodprøveresultaterne ligger over grænseværdien, skal der udtages gødningsprøver på den pågældende ejendom i henhold til reglerne om intensiveret prøvetagning. Findes der Salmonella Dublin-bakterier i gødningsprøverne, sættes ejendommen i niveau-3 og under offentligt tilsyn. Hvis der er regelmæssig kontakt mellem de forskellige ejendomme indenfor en bedrift, kan det offentlige tilsyn komme til at gælde alle ejendomme indenfor bedriften.

Kravet om kvartalsvise blodprøver gælder ikke for nysmittede besætninger, dvs. besætninger sat i niveau-2 indenfor det seneste år, og som før havde været i niveau-1 i mindst 2 år.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 13, 2017

Sidst bekræftet: 29-06-2017 Oprettet: 29-06-2017 Revideret: 29-06-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Faktaark - Salmonella Dublin – beskyt din besætning
Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Sympt...
06.06.18
Aktuelt til dyrlæger – nr. 4 - 2018
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonell...
04.06.18
Aktuelt til dyrlæger nr. 2 - 2018
Læs om: Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver, Indberetning af kvartalsprøver – ny blanke...
05.02.18
Husk fortsat blodprøvning ved skift fra salmonellaniveau 2 til 1
Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efte...
01.02.18
Aktuelt til dyrlæger nr. 1, januar 2018
Læs om Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger og opdateret oversigt over økologiske medicinregler
04.01.18

Læs også