Salmonella Dublin 

Oprettet: 23-10-2015

Salmonellaregler pr. 26/10 2015

Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afsluttende del af sidste fase.

I oktober 2015 er ca. 6 % af malkekvægsbesætningerne og ca. 2 % af de øvrige besætningstyper er i niveau 2. Ud over det økonomiske tab på nedsat sundhed, er der flere andre konsekvenser ved at være i Salmonella Dublin niveau 2 eller 3. Det er derfor nu ekstra vigtigt, at de fri besætninger og de fri områder beskyttes mest muligt. De nye regler består i hovedtræk af tre slags tiltag:

 
 • Bedre overvågning
 • Bedre smittebeskyttelse
 • Ny regionalisering

Bedre overvågning
Den forbedrede overvågning skal nedsætte risikoen for, at der er smittede ejendomme, som ikke bliver fanget i overvågningen. De vil ellers udgøre en særlig risiko. Malkekvægsbesætninger vil fremover igen blive testet 4 gange årligt på tankmælken.

   

Desuden skal separate ejendomme med kvieopdræt undersøges 1 gang årligt med blodprøver, og kviehoteller med dyr fra flere malkekvægsbesætninger skal undersøges 2 gange årligt. Herudover bortfalder muligheden for, at malkekvægsbesætninger med mellemhøje tankmælksværdier kan komme i niveau 1 ved blodprøver.

For andre typer af besætninger sættes slagteblodprøvningen op fra 2 til 4 prøver årligt, hvis der slagtes dyr. 

Bedre smittebeskyttelse ved transport af dyr
På transportområdet ændres reglerne således, at hvis der transporteres dyr fra flere forskellige ejendomme, skal dyr fra niveau 1-besætninger afhentes først. Hvis der er dyr fra forskellige områder i samme transport, skal dyr fra lavprævalente områder afhentes først. 

Ny regionalisering – nye muligheder
Der er nu områder i Jylland med så få salmonella-besætninger, at den lavprævalente zone kan udvides. Det har været et stort ønske især for kødkvægsfolket, og det medfører øget tilgang til avlsdyr. Området kan ses på kortet på modsatte side og omfatter de kommuner, der er nævnt i boksen. Som udgangspunkt er det forbudt at flytte dyr fra det højprævalente til det lavprævalente område. Man må som hidtil flytte kalve fra niveau 1 besætninger i det højprævalente til det lavprævalente område til opfedning i slagtedyrsbesætninger. Der er ikke længere krav om, at det skal være tyrekalve eller kvier af krydsningsrace, men modtagerejendommen må kun levere dyr til slagtning. Det vil også være muligt at flytte dyr på tværs af grænsen mellem egne ejendomme. Det gælder også, hvis man inden den 1. november 2015 har indgået græsnings- eller pasningsaftale (f.eks. kviepasning og naturpleje). Kontrakterne skal således være indgået inden den 1. november 2015, og en kopi af disse skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Den nye regionalisering betyder, at man skal være særligt opmærksom på, hvor dyrene stammer fra, hvis man bor i det lavprævalente område og køber dyr ind. Tilsvarende skal man være opmærksom på, hvor dyrene skal hen, hvis man sælger dyr fra det højprævalente område.

Besætninger i niveau 2 i det lavprævalente område sættes som hidtil under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen og må kun sælge dyr til slagtning eller eksport. 

Læs mere om salmonella hos kvæg på www.salmonella.dk

 

Ny salmonella-regionalisering

Østjylland og Nordjylland nord for Limfjorden er nye lavprævalente områder.

De nye områder i Jylland omfatter følgende kommuner:

 • Brønderslev
 • Favrskov
 • Fredericia
 • Frederikshavn
 • Haderslev
 • Hedensted
 • Hjørring
 • Horsens
 • Ikast-Brande
 • Jammerbugt
 • Kolding og Vejle
 • Læsø
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Odder
 • Randers
 • Samsø
 • Silkeborg
 • Skanderborg
 • Syddjurs
 • Thisted
 • Aarhus 

Aalborg Kommune nord for Limfjorden med følgende postnumre:

 • 9310 Vodskov
 • 9362 Gandrup
 • 9370 Hals
 • 9380 Vestbjerg
 • 9381 Sulsted
 • 9382 Tylstrup
 • 9400 Nørresundby samt
 • 9430 Vadum.

Struer Kommune nord for Limfjorden (Thyholm) med postnummeret:

 • 7790 Thyholm.

Vesthimmerlands Kommune nord for Limfjorden ved Aggersund.  

 

 

Sidst bekræftet: 23-10-2015 Oprettet: 23-10-2015 Revideret: 23-10-2015

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Erik Rattenborg

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Abortstatistik
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
20.05.20
Indførsel af kreaturer til levebrug
Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.
13.05.20
Beregning af Salmonella Dublin niveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
10.07.18
Tolkning af tankmælksresultater for Salmonella Dublin
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om...
10.07.18
Import af kvæg er en unødvendig risiko - reglerne er strammet
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en bra...
15.06.18