Kvæg fri 

Oprettet: 04-10-2002

Smittespredning

Der skal ikke store mængder gødning til fra et dyr der udskiller Salmonella Dublin, før omgivelserne bliver forurenede. Derfor er der et stort antal mulige smitteveje for Salmonella Dublin:

Det er muligt at bryde smittevejene ved at bruge omtanke. Derudover kan man anvende midler til aktivt at forhindre, at bakterier transporteres fra et sted til et andet.
 
 • Der er dog noget der tyder på, at aktive raske smittebærere, som udskiller bakterier i gødning og vaginalsekret også har stor risiko for at få kalve, der har en medfødt Salmonella Dublin infektion (8).
 • Når der sker smitte fra rask smittebærer til foster, kan det føre til abort eller fødsel af svækkede kalve uden at koen viser symptomer
 • Når der sker smitte fra nysmittet ko til foster, fører det ofte til abort - evt. i forbindelse med sygdom hos koen

Smitte mellem dyr:

 • Moderdyr til kalv (oftest i kælvningsboks, smitte kan ske via mælk og gødning)
 • Kalv til kalv (nabokalve i kalvestald)
 • Fra rask smittebærer til modtageligt dyr i fælles kælvningsbokse/goldkobokse etc.
 • Syge dyr i fællesbokse eller bokse, der senere bruges til andre formål

 

Fra omgivelserne:

 • Redskaber (bevist vigtig smittevej i kalvestalde med enkeltbokse)
 • Maskiner (gødningsforurening fra fx hjul ved indkørsel af foder)
 • Staldmiljø (fx dårligt rengjorte enkeltbokse, hytter, fællesbokse)
 • Foder (fx forurenet foderbord/-skåle, sjældent salmonellabakterier i selve foderet)

 

Andet:

 • Personer (overførsel i gødning på hænder, tøj, støvler )
 • Gylle
 • Græsmarker (fx fugtige områder eller marker med gylle på)
 • Vildt/skadedyr (formentlig sjældent for Salmonella Dublin)
 • Markeder og dyrskuer (9)

 

8. Hinton, M. Salmonella-Dublin Abortion in Cattle - Studies on Clinical Aspects of Condition. British Veterinary Journal 1974;130(6):556-63.
9.
Wray, C., Todd, N., McLaren, I. M., and Beedell, Y. E. The Epidemiology of Salmonella in Calves: the Role of Markets and Vehicles. Epidemiology and Infection 1991;107(3):521-5.
 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 08-11-2019 Oprettet: 04-10-2002 Revideret: 04-10-2002

Forfatter

Kvæg
Afdelingschef

Trine Barrett

HusdyrInnovation


Af samme forfatter

Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, august 2014
20.10.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, juli 2014
20.09.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, maj 2014
20.07.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, februar 2014
20.04.14
Med kærlig hilsen gårdhunden
Tildragelser fra et hundeliv, januar 2014
10.03.14