Kvæg fri 

Oprettet: 04-10-2002

Symptomer på smitte med Salmonella Dublin

Kalve:
Sygdom hos kalve ses oftest efter første leveuge, og kalve fra 10 dages alderen og frem til 3 måneders alderen er mest udsat. Ældre kalve kan dog også blive syge. Sygdomsforløbet kan beskrives som meget hurtigt forløbende (perakut), hurtigt (akut) og langsomt, mere kronisk forløbende.

Perakut: Som følge af, at S. Dublin hurtigt spredes via blodbanerne, ses tegn på blodforgiftning. Kalven bliver nedstemt, er ude af stand til at rejse sig, får høj feber (40.5- 42
°C), og døden kan indtræde i løbet af få timer til få døgn.

Akut: Et udbrud starter ofte som lungebetændelse og feber. Der vil ofte være dødsfald i en flok kalve med udbrud. I øvrigt kan ses diarré
, som er slimtilblandet, og af og til kan være blodtilblandet, svækkelse, ophørt drikke- og ædelyst og dehydrering. Andre symptomer kan være gulfarvning af slimhinderne, som følge af leverbetændelse, nervøse forstyrrelser som følge af hjernehindebetændelse og ledbetændelse, hvor et eller flere led kan være angrebet.

Efter det akutte stadie: Diarréen kan fortsætte nogle uger, og efter ophør kan udskillelsen af bakterier fortsætte nogle uger. I nogle tilfælde vil der hos kalve, der overlever en blodforgiftning, ses koldbrand på ørespidser, halespids og ben. Efter overstået lungebetændelse er kalvene ofte utrivelige og småhostende i en periode. Man kan også se kronisk hævede led og halthed.

Voksent kvæg:
Perakut: Pludselig voldsom svækkelse, koen lægger sig, shock-lignende symptomer, evt. feber - men ikke nødvendigvis. Der kan være tale om subnormal temperatur, dvs. under 38
°C.
Perakutte tilfælde står nærmest ikke til at redde selv med kraftig antishock- og væsketerapi, og vil formentlig være den eller de få første køer, der bliver smittet ved et udbrud blandt fuldt følsomme køer. Muligvis kan de fanges ved hyppige temperaturmålinger på køerne, hvor de så skal behandles med det samme ved stigning i temperaturen.

Akutte: Høj feber, voldsom sprøjtende diarré - vandig evt. blodig, opkneben bug, tydeligt smertepåvirket, nedsat eller ophørt ædelyst og mælkeydelse, evt. abort.

Efter det akutte stadie: Diarré - vandig evt. blodig, afstødt tarmepithel, hurtig afmagring, evt. vender ædelysten tilbage. I nogle tilfælde tager koen ikke på, kommer sig ikke og må til sidst destrueres. Der ses også følgelidelser så som børbetændelse og manglende brunst.
I de tilfælde hvor koen kommer sig efter det akutte stadie, går der måneder med at genvinde vægttabet samt komme op i ydelse igen. En del af disse køer vil være blevet raske smittebærere, og lejlighedsvis udskille S. Dublin med gødningen.

I kendte salmonellapositive besætninger bør man ved spontan abort uden andre symptomer, tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse, ledbetændelse, yverbetændelse eller diarré også have Salmonella i tankerne.Sidst bekræftet: 20-06-2019 Oprettet: 04-10-2002 Revideret: 04-10-2002

Forfatter

Kvæg
Søren Henriksen


Liza Rosenbaum Nielsen


Af samme forfatter

Raske smittebærere
Raske smittebærere
12.01.16
Græsmarkscoccidiose
Det har i mange år været en udbredt antagelse, at diarré i relation til udbinding af kalve og ungdyr primært var forårsaget...
01.01.01
Erfaringer med strategi for bekæmpelse af infektion med løbe-tarmorm hos førstegangs-græssende kvier
I sommeren 1998 deltog 46 malkekvægbesætninger i et UK-projekt om afprøvning af en strategi for bekæmpelse af løbe-tarmorm ...
21.12.99