Feedback Form

  

Oprettet: 11-08-2017

Krondyr smitter ikke med Salmonella Dublin

Ny dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.


Der blev udtaget blod af 76 nedlagte dyr på tre jagter.

Gennem en længere periode havde en slagtekalveproducent i Midtjylland haft mistanke om, at krondyr spredte smitte med Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger, da flere besætninger var i niveau-2 i et område med en stor population af krondyr. Producenten og hans dyrlæge foreslog derfor SEGES at undersøge, om krondyr kunne udgøre en risiko for smittespredning af Salmonella Dublin. Iflg. DTUs vildtdyrlæge Mariann Chriél foreligger der ikke lignende undersøgelser af dette på verdensplan. Bakterien er tilsyneladende aldrig blevet isoleret fra krondyr, og der har ikke været nogen indikation på, at de kunne bære Salmonella Dublin. SEGES besluttede imidlertid at foretage en undersøgelse af krondyr for at be- eller afkræfte producentens mistanke.

76 dyr undersøgt i forbindelse med jagt

I vinteren 2016 blev der udtaget blodprøver af 76 krondyr på tre forskellige lokalisationer i Jylland i forbindelse med planlagte jagter i hhv. Sdr. Feldborg Plantage, Ovstrup Hede samt Kronheden. Disse områder ligger i det højprævalente område af Danmark – det vil sige i et område med en hyppig forekomst af Salmonella Dublin-positive besætninger.

Negative blodprøver

Der blev udtaget blod af samtlige nedlagte dyr på de tre jagter. Blodprøverne blev udtaget umiddelbart efter eller i forbindelse med, at dyret blev brækket. Mere end 65 pct. af de undersøgte krondyr var hinder, dvs. krondyr i alderen fra 1½ år op til cirka 11 år. Resultatet af prøverne, som blev analyseret på DTU, er, at de testede krondyr med stor sandsynlighed ikke var serologisk positive for Salmonella Dublin. Undersøgelsen af krondyrene i Midtjylland bekræfter således ikke slagtekalveproducentens mistanke.

Stor tak for hjælpen med indsamling af blodprøver samt adgang til jagter til Karsten Lyhne Godiksen, Sdr. Feldborg Plantage, Jacob Skriver, Aage V. Jensens Naturfond og Henrik Hansen, Kronheden

Salmonella Dublin er en kvægspecifik salmonellabakterie. Det vil sige, at bakterien meget sjældent bliver isoleret fra andre dyrearter end kvæg, og at kvæg anses som den ’primære vært’. Bakterien er samtidig en zoonose og kan altså smitte mellem dyr og mennesker, hvilket jo også er en af en af de væsentlige årsager til målet om at udrydde Salmonella Dublin i Danmark.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 14, 2017

Sidst bekræftet: 11-08-2017 Oprettet: 11-08-2017 Revideret: 11-08-2017

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Udryd SalmonellaDublin – i din niveau 2-besætning
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din bes...
10.10.18
Beskyt din malkekvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og...
10.10.18
Beskyt din kødkvægsbesætning mod SALMONELLA DUBLIN
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i be...
10.10.18
Hold øje med din tankmælkstiter
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører...
21.09.18
Kviehoteller og kvieopdræt skal huske årlige salmonella-blodprøver
Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonella-overvågningen. Kravet gælder også besætninger i nive...
24.08.18
Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden

Læs også