Feedback Form

Af samme forfatter
Vejledning til vaccination mod E. Coli
Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særligt smittefarlige besætninger pålægges påbud om rådgivning for egen regning.
Vi nærmer os årets afslutning. Husk derfor, at du skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel.
Både besætninger, som indenfor et år er skiftet fra niveau 2 til 1 – og besætninger i salmonellaniveau 2, skal huske de kvartalsvise blodprøver.
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.
Salmonella Dublin - Det nationale overvågningsprogram
Mistanke om salmonella i udbrud
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din besætningsdyrlæge og få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af besætningens salmonellasituation.
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og et yderligere fald kræver en ekstra indsats – både i smittede og usmittede besætninger.
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i besætningen eller ved slagtning. Forekomst af Salmonella Dublin i kødkvægsbesætninger vurderes at være under 1,0 %.
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører på sig. Hurtig handling kan afkorte saneringsforløb og nedsætte tab.
Alle kvieejendomme skal udtage blodprøver i forbindelse med salmonella-overvågningen. Kravet gælder også besætninger i niveau 1.
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.
Typisk vil udbrud af Salmonella Dublin vise sig hos kalve under 6 måneder, men kreaturer i alle aldre kan blive syge. Symptomerne er feber, diarre, lungebetændelse, blodforgiftning, aborter samt akut dødsfald.
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS
Udfyld aftalen / skriv direkte i pdf-filen inden du printer den.
Ved en omhyggelig indsats kan det lade sig gøre at sanere for Salmonella Dublin i løbet af 1-2 år. Det kræver, at man finder de steder i besætningen, hvor smitten spredes og får sat en effektiv stopper for dem.