Feedback Form

Af samme forfatter
Læs om: Undlad ulovlig praksis ved udtagelse og indsendelse af salmonellaprøver, Indberetning af kvartalsprøver – ny blanket, Økologiske køer skal have adgang til kobørster fra 1. maj i år og tilmelding til Kvægkongres 2018
Vær opmærksom på, at den nye salmonella-bekendtgørelse, som trådte i kraft ved årsskiftet, kræver kvartalsprøver et år efter, at besætningen er skiftet fra niveau 2 til 1.
Læs om Blodprøvning i Salmonella niveau 2-besætninger og opdateret oversigt over økologiske medicinregler
Ny bekendtgørelse stopper for salg af dyr i Danmark fra niveau 2-besætninger. Konventionelle besætninger kan være nødt til at eksportere deres kalve. Økologiske mælkeproducenter må aflive kalvene, hvis ikke opfedning i egen besætning er mulig.
Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift, skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom.
Hvis man har dyr placeret på flere ejendomme i en bedrift skal 8 blodprøver udtages hvert kvartal på hver ejendom - også selvom der kun står ældre dyr op til 2 år på en ejendom.
Vær opmærksom på dine dyr på græs. Hvert år i græsningssæsonen ses en stigning i salmonellasmitte.
Salmonella: Kontrolbesøg, second opinion besøg og kursus. Indberet medicinske bivirkninger ved behandlinger?
Udfyld aftalen / skriv direkte i pdf-filen inden du printer den.
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.