Veterinært beredskab 

Oprettet: 22-03-2011

Hvordan undgår man smitte med Coxiellabaktierier mellem besætninger?


Gode smittebeskyttelsesrutiner vil kunne forebygge infektionen i mange besætninger. Det viser en dansk undersøgelse baseret på tankmælkstiter for Coxiellabakterier og indsamling af oplysninger fra besætningerne.

Undersøgelsen har desuden påvist følgende sammenhænge: 

Risikoen for at en besætning har antistoffer overfor coxiellabakterier er større:  

  • I store besætninger end i mindre besætninger
  • Jo flere medarbejdere, der er i besætningen
  • I løsdriftsstalde end i bindestalde
  • Ved brug af kælvningsboks
  • Ved et stigende antal kontaktbesætninger
  • I besætninger, der anvender ejerinseminør
  • Ved indkøb af dyr til besætningen
  • Hvis dyrlægen ikke følger almindelige hygiejneprocedurer ved besætningsbesøg
  • Når inseminøren ikke skifter tøj før indgang i stalden  

Undersøgelsen viste desuden, at der er mindre risiko for tankmælksantistoffer overfor Coxiellabakterier i besætninger, der sætter indkøbte dyr i karantæne.  

Undersøgelsen viser samlet set, at gode smittebeskyttelsesrutiner vil kunne forebygge infektionen i mange besætninger. 

Læs mere om smittebeskyttelse

 

Sidst bekræftet: 15-04-2019 Oprettet: 22-03-2011 Revideret: 22-03-2011

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Agern-forgiftning
Pludselige dødsfald hos dyr, der har adgang til egetræer, eller hvis de æder agern.
21.01.14
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13
Karantæneregler ved besøg fra udlandet
Danske smittebeskyttelsesregler
14.06.13