Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-01-2013

Kvæg fri 

Oprettet: 27-01-2003

Hydatidose

Detaljeret, faglig beskrivelse af sygdommen.

Generelt
Hydatidose (vandblærer) er forårsaget af echinokokker. Anmeldepligtig er dog kun infestation med Echinococcus granulosus.
Bændelormene lever som kønsmodne i tarmen hos hvirveldyr. De mangler mund og tarmkanal, men ernæres ved opsugning gennem huden. De består af et hoved (scolex) med fasthæftningsredskaber (sugeskåle, kroge), dels af et større eller mindre antal fladtrykte led (proglottider), som er afsnøret fra hovedet, og som danner en kæde af led med det mindste (yngste) nærmest hovedet og det største (ældste) bagest i kæden. Hvert led indeholder både hanlige og hunlige kønsorganer og sluttelig store masser embryonerede æg. På det "modne" stadium løsnes leddet helt fra kæden og kvitteres med værtens ekskrementer, hvorefter leddet falder hen, og æggene bliver fri.

Ætiologi og epidemiologi
Overførsel af echinokokker er betinget af et rovdyr-byttedyr-forhold. Den voksne bændelorm parasiterer i tyndtarmen hos et rovdyr, hvor det udskiller proglottider, der indeholder æg. Proglottiderne passerer nogle gange intakte med fæces fra værtsdyret. Bliver æggene efterfølgende optaget af en planteæder, udvikler de sig til larvestadiet (cyster) i lever og andre viscerale organer. Cyklus sluttes ved rovdyrs fortæring af planteæderne og dermed indtagelse af de modne cyster.

Echinococcus granulosus antages af hidrøre fra en ulv-hjorte- livscyklus i de arktiske egne. Ved indførsel af husdyrbrug har parasitten udviklet sig til en hund-får-livscyklus.

Spyfluer har vist sig at kunne sprede æggene, hvorfor indtagelse af kød, der har været befængt med disse, kan udgøre en risiko for spredning af hydatidose.

Kliniske symptomer
Hos rovdyr ses der sjældent symptomer, og kliniske tegn kan variere med graden af infestation, alder, sundhedstilstand, og race. Kliniske tegn kan være utrivelighed, ubehag. irritabilitet, varierende appetit, mat hårlag, kolik og mild diarré. Sjældent kan invagination af tyndtarmen, afmagring eller kramper observeres.

Mennesker kan lejlighedsvist blive mellemvært for E. granulosus. Cystiske hydatider kan ses i mange organer og fremkalde symptomer relevant for det pågældende organ. Ved dannelsen af hydatider i hjernen ses symptomer, der kan forveksles med hjernetumores. Operativ fjernelse af hydatiderne er mest optimalt, og helbredelse ses i 50-90% af tilfældene, men i 2-11% af patienterne kommer symptomerne tilbage.

Diagnose
Diagnosen er baseret på fund af proglottider eller æg i fæces. Æggene kan ikke mikroskopisk differentieres mellem de forskellig bændelormearter.

Kontrol
Kontrol af bændelorm hos hund og kat kræver behandling og forebyggelse af infestation. Dyr, der går frit omkring, bliver oftest infesteret med indtagelse af ådsler eller små byttedyr.
Effektiv behandling består i fjernelse af scolices fra infesterede dyr med anthelmintika (mebendazol, febantel eller fenbentazol), men er ikke så effektiv mod E. granulosus.

 

 


Sidst bekræftet: 13-07-2005 Oprettet: 27-01-2003 Revideret: 27-01-2003

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Mycoplasma bovis
Årsagssammenhænge for klinisk sygdom i kvægbesætninger
25.09.13
Informationsmøder for landmænd, der deltager i Mycoplasmaprojekt.
Mandag d. 16. september, Rødding Centret. Tirsdag d. 17. september, Messecenter Vesthimmerland
25.09.13
Dias fra Mycoplasma-projektmøder den 16. og 17. september 2013
DTU-Veterinærinstituttet, KU-SUND og VFL, Kvæg har indledt et stort forskningssamarbejde, der skal bringe os tættere på at ...
25.09.13
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13