Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 27-01-2003

Beskrivelse af sygdommen hydatidose hos kvæg

Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom hydatiose hos kvæg: Årsag, diagnose, symptomer og kontrol.

Sygdommen hydatiose hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

Hydatidose (vandblærer) er forårsaget af echinokokker. Anmeldepligtig er dog kun infestation med Echinococcus granulosus.
Bændelormene lever som kønsmodne i tarmen hos hvirveldyr. De mangler mund og tarmkanal, men ernæres ved opsugning gennem huden. De består af et hoved (scolex) med fasthæftningsredskaber (sugeskåle, kroge), dels af et større eller mindre antal fladtrykte led (proglottider), som er afsnøret fra hovedet, og som danner en kæde af led med det mindste (yngste) nærmest hovedet og det største (ældste) bagest i kæden. Hvert led indeholder både hanlige og hunlige kønsorganer og sluttelig store masser embryonerede æg. På det "modne" stadium løsnes leddet helt fra kæden og kvitteres med værtens ekskrementer, hvorefter leddet falder hen, og æggene bliver fri.

Ætiologi og epidemiologi
Overførsel af echinokokker er betinget af et rovdyr-byttedyr-forhold. Den voksne bændelorm parasiterer i tyndtarmen hos et rovdyr, hvor det udskiller proglottider, der indeholder æg. Proglottiderne passerer nogle gange intakte med fæces fra værtsdyret. Bliver æggene efterfølgende optaget af en planteæder, udvikler de sig til larvestadiet (cyster) i lever og andre viscerale organer. Cyklus sluttes ved rovdyrs fortæring af planteæderne og dermed indtagelse af de modne cyster.

Echinococcus granulosus antages af hidrøre fra en ulv-hjorte- livscyklus i de arktiske egne. Ved indførsel af husdyrbrug har parasitten udviklet sig til en hund-får-livscyklus.

Spyfluer har vist sig at kunne sprede æggene, hvorfor indtagelse af kød, der har været befængt med disse, kan udgøre en risiko for spredning af hydatidose.

Kliniske symptomer på hydatiose
Hos rovdyr ses der sjældent symptomer, og kliniske tegn kan variere med graden af infestation, alder, sundhedstilstand, og race. Kliniske tegn kan være utrivelighed, ubehag. irritabilitet, varierende appetit, mat hårlag, kolik og mild diarré. Sjældent kan invagination af tyndtarmen, afmagring eller kramper observeres.

Mennesker kan lejlighedsvist blive mellemvært for E. granulosus. Cystiske hydatider kan ses i mange organer og fremkalde symptomer relevant for det pågældende organ. Ved dannelsen af hydatider i hjernen ses symptomer, der kan forveksles med hjernetumores. Operativ fjernelse af hydatiderne er mest optimalt, og helbredelse ses i 50-90% af tilfældene, men i 2-11% af patienterne kommer symptomerne tilbage.

Sådan stilles diagnosen hydatiose
Diagnosen er baseret på fund af proglottider eller æg i fæces. Æggene kan ikke mikroskopisk differentieres mellem de forskellig bændelormearter.

Kontrol med hydatiose
Kontrol af bændelorm hos hund og kat kræver behandling og forebyggelse af infestation. Dyr, der går frit omkring, bliver oftest infesteret med indtagelse af ådsler eller små byttedyr.
Effektiv behandling består i fjernelse af scolices fra infesterede dyr med anthelmintika (mebendazol, febantel eller fenbentazol), men er ikke så effektiv mod E. granulosus.

 

 

 


Sidst bekræftet: 24-06-2019 Oprettet: 27-01-2003 Revideret: 27-01-2003

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Forfatter

Kvæg