Oprettet: 01-04-2003
Revideret: 20-04-2019

Værd at vide om kvægsygdommen IBR (Infektiøs Bovin Rhinotracheitis)

IBR er en smitsom kvægsygdom. Læs her om udbredelse, smitte, symptomer m.m.


 

Udbredelse

Danmark blev erklæret fri for IBR (Infektiøs Bovin Rhinotracheitis) i 1991. Der har dog siden været enkeltstående tilfælde af IBR-smitte i danske besætninger. Men de har ikke haft indflydelse på Danmarks status som IBR-fri.

Symptomer

Forhøjet temperatur, savlen, røde næseslimhinder, næse- og tåreflåd, kastninger (aborter) og voldsomt fald i mælkeydelsen.

Sygdommen kan også vise sig med helt andre symptomer: Rød og hævet skede- eller forhudsslimhinde, der er besat med små blærer, som brister i løbet af få dage.

Risiko for mennesker?

IBR angriber kun kvæg. Kontakt med smittede dyr og indtagelse af mælk eller kød fra smittede dyr udgør ikke nogen sundhedsrisiko for mennesker.

Besætningsejeren og dennes familie kan derfor frit færdes i stalden og drikke mælk og spise kød fra besætningen.

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Mistænkt

Danmark har status som IBR-frit land. Der er dog set spredning til enkelte besætninger i grænseområdet. Derfor er det vigtigt, at være meget opmærksom på symptomerne.

Ved mistanke om smitte med IBR i en besætning, vil besætningen straks blive lukket for til- og fraførsel af dyr. Derefter udtages nye prøver til undersøgelse på Fødevarestyrelsens anviste laboratorium.

Smittet

Hvis undersøgelsen viser, at besætningen er smittet med IBR, bliver den sat under offentligt tilsyn. Det betyder, at

  • der ikke må flyttes levedyr fra besætningen
  • mælk skal afhentes sidst på ruten

Smittede dyr/besætninger bliver slagtet på slagteri efter aftale med Fødevarestyrelsens veterinærenhed.

Sanering

IBR udgør ikke en sundhedsmæssig risiko. Derfor bliver smittede besætninger slagtet på slagteri.

Det offentlige tilsyn kan tidligst hæves 30 dage efter fjernelse af de smittede dyr og blodprøveundersøgelse, som frifinder alle kreaturerne i besætningen for smitte.

Erstatning

Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af besætning og produktion. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.


Kreatur med akut øjenbetændelse

Luftrøret hos et dyr med akut IBR er blevet skåret op, og der ses blødninger som følge af sygdommen.

 

Sidst bekræftet: 20-04-2019 Oprettet: 01-04-2003 Revideret: 20-04-2019

Kontakt

Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Forfatter

HusdyrInnovation