Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-02-2017

  

Oprettet: 06-02-2015

Kvægbruget følger MRSA tæt

Undersøgelser for MRSA i kvægbruget peger på, at forekomsten er meget lille. På grund af den generelle stigning i MRSA-­tilfælde opprioriterer Landbrug & Føde­varer, Kvæg dog undersøgelserne.


Foto: Colourbox.dk

L&F, Kvæg følger udviklingen omkring MRSA meget opmærksomt, og ikke mindst har omfanget i kvægbruget stor bevågenhed. Heldigvis peger alt på, at MRSA kun findes i ubetydeligt omfang i kvægbesætninger.

”Infektionen ser ud til kun at optræde sporadisk, og kvæg har tilsyneladende en tendens til spontant at rense sig for infektionen,” fortæller dyrlæge Henrik Læssøe Martin, SEGES.

De undersøgelser, som ligger til grund for den antagelse, bygger både på udenlandske og hidtidige danske undersøgelser.

I efteråret 2012 gennemførte Fødevarestyrelsen sammen med DTU Veterinærinstituttet og L&F, Kvæg en undersøgelse af 219 tankmælksprøver. Det skete, efter at man i England havde fundet en kvægspecifik variant af MRSA i tankmælk. Af de 219 prøver fandt man i første omgang, at fire besætninger havde MRSA i prøven – i to tilfælde var der tale om den type af bakterien, som tidligere er fundet hos slagtesvin: CC398. De to andre tilhørte typen CC1. I juni 2013 blev de fire besætninger testet igen, og denne gang var alle prøverne negative for MRSA.

I efteråret 2014 undersøgte Veterinærinstituttet på L&F, Kvægs initiativ 50 formodede risikobesætninger. Det vil sige besætninger, som på baggrund af PCR-undersøgelser viste høj reaktion for stafylokokker og resistensgener. Én af disse besætninger blev fundet positiv for CC398. Den er efterfølgende blevet fulgt med månedlige undersøgelser af tankmælk, og i januar 2015 blev besætningen testet negativ.

”Ud over, at MRSA synes at optræde forbigående i kvægbesætninger, har vi heller ikke kunnet konstatere en stigning i forekomsten over tid,” forklarer Henrik Læssøe Martin.

Forpligtet til opmærksomhed
Selvom alt således tyder på, at MRSA ikke er et problem i kvægbesætninger, har L&F, Kvægs bestyrelse besluttet, at undersøgelserne af MRSA i kvægbruget skal opprioriteres. Det sker i lyset af den aktuelle udvikling, hvor der ses en stigning i påvisning af MRSA hos mennesker.

”Det er klart, at når vi har med smitte at gøre, som kan flyttes mellem dyr og mennesker, er vi forpligtede til at give området særlig opmærksomhed,” forklarer L&F, Kvægs formand Peder Philipp.

Det betyder bl.a., at L&F, Kvæg i 2015 gennemfører en screening af slagtekalvebesætninger i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet. Det skyldes, at udenlandske undersøgelser har vist, at MRSA kan være et problem i slagtekalvebesætninger. Også selv om knap 200 danske slagtekalve fra 174 besætninger blev testet negative for MRSA i 2010.

”Når det forlyder, at MRSA er et problem blandt slagtekalve i andre lande, er vi nødt til også at have en opdateret undersøgelse af denne type besætninger. Både for at kende vores status og for om nødvendigt at kunne agere,” siger Peder Philipp. 

 
Screening er vigtig
At MRSA ikke ser ud til at være et problem i danske malkekvægsbesætninger, bekræftes af professor Karl Pedersen, DTU Veterinærinstituttet.
”Ud fra de tankmælksundersøgelser vi har lavet, er der ikke noget, der tyder på, at MRSA er et stort problem,” fortæller han men bekræfter, at der mangler aktuel viden om, hvordan status er i slagtekalvebesætningerne.
”I Holland ved vi, at forekomsten i slagtekalvebesætninger er stor. Og med den stigning i MRSA-smitte, vi har set i svinebruget – fra 3 pct. i 2008 til ca. 66 pct. i 2014 – er friske tal nødvendige for at vi kan få et retvisende billede,” mener Karl Pedersen.  
 

 

Læs også:

Behov for indgreb mod MRSA

Mindre antibiotika reducerer resistensudvikling

 

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 03 - 2015

Sidst bekræftet: 22-01-2016 Oprettet: 06-02-2015 Revideret: 06-02-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 11 - 2020
Læs om: Sådan får I tid til den ekstra indsats; En ko knokler lige så hårdt som en Tour de France-rytter; Overskuelighed ge...
29.05.20
Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20