Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 14-04-2003
Revideret: 22-10-2003

Oksebremselarve-invasion

Kort og godt om Oksebremselarve-invasion
 


Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet  
Erstatning
Kontakt 

 
   
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion 

 
        

 

 

 

Symptomer
Som tegn på angreb af oksebremsen kan man se dyrene bisse rundt på marken om sommeren.
Følgerne af sommerens oksebremser ses vinteren efter, hvor der optræder små faste knuder i huden på ryggen af kreaturerne.

Bremserne lægger deres æg på hårene, hvorefter æggene vandrer ind gennem huden og senere borer sig vej op til ryggen, hvor de skydes ud det følgende forår.

Udbredelse
Sygdommen skal anmeldes.
Den konstateres med jævne mellemrum.

Risiko for mennesker?
Sygdommen kan ikke smitte til mennesker. Det betyder, at der ikke er risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

Besætningen er smittet - hvad sker der? 

 

Mistænkt/smittet
Sygdommen har betydning for dyrenes velfærd og for værdien af slagtedyrene, da huden bliver næsten værdiløs.

Sanering
Konstaterer man, at besætningen er smittet med oksebremselarver, skal man fjerne de enkelte bremselarver ved at presse dem ud gennem huden.

Huden vil hele igen, men der vil dannes ar, som kan ses på huden og slagtekroppen.

Er det mange dyr, som er angrebet, eller er der mange larver i huden, kan det overvejes at behandle med et pour-on-middel - for eksempel Ivermectin.

Lokalområdet
Ingen konsekvenser

Erstatning
Der gives ingen kompensation

Kontakt
I alle landbocentre kan en konsulent vejlede om de smitsomme sygdomme, der er omfattet af det veterinære beredskab.

 

 

Adgang til besætningen

Persongruppe Oksebremselarve-
invasion-
mistænkt
Oksebremselarve-
invasion-
smittet
Forholdsregler
Fødevareregion Ja Ja

Ingen særlige forholdsregler 

 

Dyrlæge Ja Ja
Mælketankbil Ja Ja
Inseminør Ja Ja
Afkomsinspektør Ja Ja
Reparatør Ja Ja
Konsulent Ja Ja
Taksatorer Ikke relevant   Ikke relevant
Klovbeskærer    Ja  Ja
Andre Ja Ja

 

 
Sidst bekræftet: 02-02-2006 Oprettet: 14-04-2003 Revideret: 22-10-2003

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Salmonella: Husk kvartalsprøverne
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modta...
03.05.19
Smittebeskyttelsesplanche for servicepersonale på ejendomme
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøg...
04.12.18
For få slagtekalveproducenter tjekker op på leverandørernes salmonellastatus
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmon...
18.05.18