Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 14-04-2003
Revideret: 14-08-2019

Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg

Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse af symptomer, smitte, udbredelse m.m.


Risiko for mennesker Smittet besætning
Behandling
Kontakt 

 

Detaljeret beskrivelse
Kontakt
 

 

 

 

Oksebremselarve-invasion optræder, når oksebremser lægger deres æg i pelsen på græssende kvæg. Når æg-gene klækkes, trænger larverne gennem huden. Larverne udvikler sig videre i koen, og det følgende forår bryder de ud igen, falder til jorden og forpupper sig.

Symptomer

Som tegn på angreb af oksebremsen kan man se dyrene bisse rundt på marken om sommeren.
Følgerne af sommerens oksebremser ses vinteren efter, hvor der optræder små faste knuder i huden på ryggen af kreaturerne.

Udbredelse

Oksebremselarve-invasion hos kvæg konstateres med jævne mellemrum.

Risiko for mennesker?

Sygdommen kan ikke smitte til mennesker. Det betyder, at der ikke er risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

 

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Sygdommen har betydning for dyrenes velfærd og for værdien af slagtekroppene, da huden bliver næsten værdi-løs

Behandling

Hvis man konstaterer at besætningen er smittet med okse-bremselarver, skal man fjerne de enkelte bremselarver ved at presse dem ud gennem huden.

Huden vil hele igen, men der vil dannes ar, som kan ses på huden og slagtekroppen.

Hvis der er mange dyr i besætningen, som er angrebet, eller der er mange larver i huden, kan det overvejes at be-handle med et pour-on-middel – for eksempel Ivermectin

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende oksebremselarveinvasion hos kvæg, er du velkommen til at kontakte SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg

Sidst bekræftet: 14-08-2019 Oprettet: 14-04-2003 Revideret: 14-08-2019

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Vælg den rette sæbe og desinfektion til kvæg- og kalvestalden
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde. (Produktli...
25.10.19
Vesikulær stomatitis
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
20.06.19
Værd at vide om rabies hos kvæg
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
13.06.19
Værd at vide om schmallenbergvirus
Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
13.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19