Kvæg fri 

Oprettet: 27-01-2003

Beskrivelse af sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg

Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom oksebremselarve-invasion hos kvæg: Årsag, smitte symptomer og behandling.

Oksebremselarve-invasion hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

To arter af oksebremser har betydning: Hypoderma bovis og Hypoderma lineatum.
De findes mellem 25° og 60° breddegrad i den nordlige hemisfære.

Larver af Hypoderma spp er rapporteret hos heste, får, geder og mennesket, men hovedværten er kreaturer og hjorte. Prævalensen af begge arter af Hypoderma er faldet drastisk - især forekomsten af H bovis.

Oksebremsernes livscyklus
Voksne Hypoderma - også kendt som oksebremsen - er 15 mm lange, behårede bi-lignende insekter. I det sene forår og den tidlige sommer hæfter de æggene fast på håret af kreaturerne - især på benene og den nederste del af kroppen.

Æggene klækker efter 3-7 dage, og førstestadielarverne bevæger sig ned langs håret og penetrerer huden. Derefter vandrer de langs med bindevævsfascier, mellem muskler eller langs med nervebaner. De secernerer proteolytiske enzymer, der muliggør denne vandring.

I løbet af efteråret og vinteren vandrer Hypoderma lineatum frem til submucosale bindevæv i oesophagus, hvor de bliver i 2-4 måneder. Hypoderma bovis vandrer op til rygmarvskanalen, hvor de sidder i det epidurale fedt mellem dura mater og periosten i 2-4 måneder.

I den tidlige vinter kommer larverne op til ryggens underhud, hvor de laver et lille åndehul. Cyster eller "verner" dannes rundt om larven, der undergår forvandling til anden- og trediestadielarver. Opholdet i vernerne varer i 4-8 uger.
Herefter bryder de ud gennem åndehullet, falder til jorden og forpupper sig.

De udvikler sig til bremser efter 1-3 måneder, afhængigt af vejret. De voksne oksebremser indtager ikke føde og lever mindre end 1 uge. Hele cyklus er afsluttet i løbet af et år.
Livscyklus er ens for de to typer, med undtagelse af, at H lineatum ses 6-8 uger før H bovis.

Kliniske symptomer på oksebremselarve-invasion og patogenese
På varme sommerdage kan kreaturerne ses galopperende rundt i indhegningen med halen lige i vejret, når de jagtes af oksebremsen - især H bovis. Kreaturene kan dog bisse af andre årsager end oksebremser.

Hos raske kreaturer ses der fedt nekrose og inflammation i området omkring rygmarven som følge af angreb af H bovis. Inflammationen kan lokalt gribe over på periost og de underliggende knogler og forårsage periostitis og osteomyelitis.

Ved svære angreb af H lineatum kan der ses ødem og hævelse i og omkring spiserøret, der kan forårsage synkebesvær eller problemer med drøvtygning. Det er dog sjældent, at migrationen giver anledning til kliniske symptomer.

Opbrud af de nyklækkede larver kan forårsage udslet i huden - især hos ældre, tidligere infesterede kreaturer. Opbruddet er smertefuldt, og der ses inflammation i området og udskillelse af gullig, serøs væske. Vernerne kan ses fra haleroden frem til skuldrene og ca. 1/3 ned ad siderne. Knuderne er normalt faste og synligt hævede over den omkringliggende hud. I hver knude kan åndehullet ses, varierende fra en lille åbning til et hul på 3-4 mm i diameter ved den fuldt udviklede larve. Efter opbruddet af larven eller dennes død i vernen sker der en afheling af huden, sædvanligvis uden komplikationer.

Slagtekroppe og huder fra dyr med massive angreb af oksebremselarver har reduceret afregningsværdi.

Angrebne dyr kan have fra 1 til 300 bremselarver, men normalt ses omkring 100 verner. I besætningerne vil der være dyr, der ikke er angrebet, og man vil typisk se, at unge dyr er hårdere angrebet end ældre dyr.

Ved migration af larverne kan der ses voldsomme reaktioner (kan være fatalt) ved henfald af døde larver i regionen omkring rygmarven. Ved behandling mod H bovis med systemisk insekticider kan der ses stivhed, ataksi, muskelsvaghed og lammelser af bagparten. Symptomerne er som regel forbigående.

Ved H lineatum ses der ødem og hævelse i spiserøret med deraf følgende risiko for udvikling af trommesyge, der kan være fatalt. Dyrene restituerer sig dog inden for 48-72 timer.

Diagnose på oksebremselarveinvasion hos kvæg
3.-stadielarver er let genkendelige:
H bovis er generelt større og har ingen pigge på det 10. segment, og åndehullet er tragtformet.
H lineatum er mindre, har pigge på det 10. segment, og åndehullet er fladt.
De kliniske symptomer hos angrebne kreaturer kan være med til at differentiere de to Hypoderma spp.

Behandling og kontrol af oksebremselarve-invasion
Systemiske insekticider (pour-on) kan anvendes til behandling af oksebremselarver.
Behandling med pour-on-produkter må kun foretages, når huden er tør, og der ikke er udsigt til regn de næste 6 timer efter behandlingen.

Applikationsstedet skal være frit for mudder og gødning. Nykastrerede, varmestressede, nyvaccinerede eller nytransporterede dyr bør ikke behandles.
På grund af risiko for restkoncentrationer i mælken skal tilbageholdelsestiden overholdes ved anvendelsen i malkekvægsbesætninger.

I områder, hvor antallet af oksebremser er stort, skal især kalve behandles med systemiske insekticider ved afslutningen af oksebremse-sæsonen. De må ikke behandles senere end 8-12 uger før den forventede optræden af verner på ryggen på grund af risiko for bivirkninger efter drab af migrerende larver.

Ved få dyr, angrebet af et begrænset antal larver, kan man forsigtigt presse larverne ud gennem huden (som en bums).
I sjældne tilfælde kan der dog ses anafylaktiske reaktioner, hvis larven bliver mast i vernen.

 

 

 

Sidst bekræftet: 24-06-2019 Oprettet: 27-01-2003 Revideret: 27-01-2003

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed, velfærd og reproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

BEST PRACTICE - Sådan undgår du pink eye i kvægbesætningen
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begr...
20.12.19
Pinkeye - is it a problem in Denmark?
Artikel af Lars Pedersen, SEGES Livestock Innovation, 8200 Aarhus, Denmark
06.12.19
Vælg den rette sæbe og desinfektion til kvæg- og kalvestalden
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde. (Produktli...
25.10.19
Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg
Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse ...
14.08.19
Vesikulær stomatitis
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
20.06.19