Kvæg fri 

Oprettet: 28-01-2003
Revideret: 22-10-2003

Salmonellose

Kort og godt om Salmonellose
 


Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet  
Erstatning
Kontakt 

   
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion 

        

 

 


Symptomer
Et eller flere spæde dyr får pludselig høj feber (op til 41,5°C) og dør inden for 24 - 48 timer - eller andre kreaturer over 1 uge får feber og voldsom diarré.

Sygdommen smitter ved optagelse gennem munden af forurenet foder eller vand samt ved kontakt med smittede og syge kreaturer.

Udbredelse
Sygdommen kan ses hos alle dyrearter og forekommer globalt. Forekomsten er steget i takt med industrialiseringen og intensiveringen af husdyrbruget.

Risiko for mennesker?
Salmonella kan overføres til mennesker.

Kontakt med smittede dyr udgør således en sundhedsmæssig risiko.

Det betyder også, at der er risiko for besætningsejer, evt. ansatte og familie ved at færdes i stalden.

Der bør holdes god hygiejne.

 

Besætningen er smittet - hvad sker der?

Mistænkt/ Smittet
Danmark har indført et kontrolprogram for salmonellose (Salmonella Dublin) for at begrænse sygdommens udbredelse. Ved klinisk udbrud af salmonellose - uanset serotype - bliver ejendommen sat under offentligt tilsyn ("zoonosetilsyn").

Det indebærer, at besætningen bliver lukket, og der skal gennemføres en række tiltag for at undgå at sprede smitten.

Det betyder også, at der ikke må spredes gødning ud på markerne eller sendes dyr til slagtning, før tilladelse fra Fødevareregionen er givet.

Sanering
Besætningen kan erklæres fri for salmonellose igen ved gentagen testning af gødningsprøver med 35 dages mellemrum uden fund af smittede dyr.

De fleste voksne dyr afslutter infektionen inden for 10 uger, men der kan være enkelte dyr, der bliver ved med at være smittet med salmonella. Disse dyr skal sendes til slagtning, således der ikke kommer udbrud i besætningen igen.

Lokalområdet
Der gennemføres ingen særlige tiltag.

Erstatning
Der gives kompensation for tab af dyr. Dansk kvæg administrerer denne erstatningsordning.

Ved taksering af besætningen skal besætningsejeren udpege én taksator, og der bliver udpeget to af Dansk Kvæg.

De 3 sagkyndige fastsætter erstatningen for dyrene og gør driftstabet op for perioden frem til genindsættelse af ny besætning.

Kontakt
Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. I det regionale RYK-center er der en konsulent, der har dette som en del af sine arbejdsopgaver.

 

 

 

Adgang til besætningen

Persongruppe Salmonellose-
mistænkt
Salmonellose-smittet Forholdsregler
Fødevareregion Ja Ja

God hygiejne med grundig rengøring og desinfektion af utensilier m.m.

 

 

Dyrlæge Ja Ja
Mælketankbil  Ja  Ja
Inseminør Ja  Ja 
Afkomsinspektør Ja  Ja
Reparatør Ja Ja 
Konsulent Ja  Ja
Taksatorer Ikke relevant   Ikke relevant 
Klovbeskærer   Ja Ja
Andre Ja Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 02-02-2006 Oprettet: 28-01-2003 Revideret: 22-10-2003

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
20.03.20
Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
05.03.20
Sådan undgår du pink eye i kvægbesætningen
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begr...
20.12.19
Pinkeye - is it a problem in Denmark?
Artikel af Lars Pedersen, SEGES Livestock Innovation, 8200 Aarhus, Denmark
06.12.19
Vælg den rette sæbe og desinfektion til kvæg- og kalvestalden
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde.
25.10.19