Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-01-2016

  

Oprettet: 17-01-2012
Revideret: 02-03-2012

Schmallenbergvirus

I efteråret 2011 blev Schmallenberg virus (SBV) konstateret hos kvæg, får og geder i landene Tyskland, Holland og Belgien. SBV tilhører virusfamilien Bunyavirida.

Infektion med SBV giver kortvarige sygdomsudbrud med uspecifikke symptomer som feber hos køer og kalve og en væsentlig reduktion i ydelsen. Kastninger eller misdannede fostre ses primært hos får og mere sjældent hos geder. Misdannelser er endnu kun påvist få gange hos kvæg indtil videre.

Ligesom bluetongue, der huserede i Mellem- og Nordeuropa for nogle år siden, spredes SBV sandsynligvis med myg og mitter og derefter fra moderdyr til ufødte lam, kalve eller kid. Virus spredes således ikke direkte fra dyr til dyr, og spredes sandsynligvis ikke om vinteren.  

Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) har vurderet, at det er usandsynligt, at virus kan forårsage sygdom hos mennesker, men det kan ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Vira, der minder om det aktuelle, er ikke tidligere påvist i sammenhæng med sygdom hos mennesker. Veterinære og humane myndigheder arbejder tæt sammen i berørte lande for, hvis det bliver aktuelt, at afsløre evt. afvigende sygelighed hos personer, der håndterer smittede besætninger.

 

Status
Virus konstateres i et stigende antal besætninger i en række nord- og mellemeuropæiske lande som fx Tyskland, Holland, Belgien, England, Frankrig, Luxemburg og Italien. Virus er endnu ikke konstateret i Danmark. Der er indtil videre ingen klare geografiske klynger af tilfælde. Dette kunne indikere, at der findes uopdagede subkliniske tilfælde. Diagnosen stilles ved påvisning af virus i angrebne dyr, og der findes endnu ingen serologisk metode til at overvåge sygdomsforekomsten. Mangel på serologiske tests besværliggør imidlertid epidemiologiske undersøgelser. I Tyskland arbejdes der intensivt på at etablere laboratoriemæssige metoder, der kan tillade overvågning for sygdommen.
Viden om virus er stadig mangelfuld, og situationen revurderes løbende, efterhånden som man får flere data til rådighed.  

Overvågning for SBV i Danmark
Fødevarestyrelsen ønsker at samle viden om sygdommens forekomst i Danmark og har derfor i foråret 2012 gennemført undersøgelser for SBV hos får, geder og kvæg. SBV er påvist både i et mindre antal danske besætninger  Sønderjylland og på Fyn og i tyske besætninger tæt ved den danske grænse.

Infektion med SBV er ikke anmeldepligtig i Danmark, og der er pt. ingen planer om at gøre sygdommen anmeldepligtig eller etablere en mere systematisk overvågning. 

Landmænd, dyrlæger og servicepersonale opfordres generelt til at være opmærksomme på symptomer. Ved mistanke om infektionen må besætningsdyrlægen i første omgang vurdere, om han/hun også mener, det kan være SBV. Hvis det er tilfældet kan materiale indsendes til undersøgelse på Veterinærinstituttet. Det drejer sig om dele af misdannede fostre (hjerne/hoved, milt samt evt. bughulevæske) eller evt. hele misdannede lam og kid sammen med en blodprøve af moderdyret.

 

Undersøgelse på voksne dyr kan foretages ved undersøgelse for antistoffer på Veterinærinstituttet.

 

Symptomer:

 • Hos voksne dyr
 • Sandsynligvis ofte uden symptomer
 • Forhøjet temperatur (> 40 ̊C)
 • Generelt svækket almenbefindende
 • Nedsat ædelyst
 • Reduceret ydelse – op til 50 pct.
 • Diarré
 • Rekonvalescens indenfor få dage hos det enkelte dyr, 2 – 3 uger på besætningsniveau. 

Misdannelser hos nyfødte lam og kid:

 • Et eller flere led, der ikke kan udstrækkes pga. tilsyneladende for korte sener. (Arthrogryposis).
 • Misdannelser i kæbeknogler fx for korte underkæbeknogler (Brachygnathia inferior).
 • Væske i hjernen (Hydrocephali).
 • Fastlåste led (Ankylose).
 • Misdannelser i knogler i ryg og hals
  • fastlåst holdning af halsen til siden og bagud (torticollis).
  • skævheder i ryggen (Scoliose).
 • Den forventede andel af fødte dyr med misdannelser er endnu ukendt. I visse fårebesætninger er der set op til 25% fødte lam med misdannelser.

Se billeder af misdannelser, der må forventes at ligne SBV-relaterede misdannelser her

Schmallenberg virus
Familie: Bunyavirida

Genus: Orthobunyavirida

Serogruppe: Simbu-serogruppe
Smitteoverførsel: Ved bid fra myg og mitter

Orthobunyavira-Simbu-serogruppe:

 • Isoleret fra insektvektorer, kvæg og små drøvtyggere
 • Størstedelen inficerer ikke mennesker
 • Forårsager i reglen mild klinisk sygdom, men infektion i fosterstadiet kan medføre abort og alvorlige misdannelser.

Læs mere på OIE´s hjemmeside om infektionen

Læs Fødevarestyrelsens brev til Landmænd om infektionen

 

 

Sidst bekræftet: 26-05-2015 Oprettet: 17-01-2012 Revideret: 02-03-2012

Forfatter

Kvæg