Oprettet: 17-01-2012
Revideret: 13-06-2019

Værd at vide om schmallenbergvirus hos kvæg

Læs mere om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.

 

Symptomer på schmallenbergvirus

Infektion med schmallenbergvirus giver kortvarige sygdomsudbrud med uspecifikke symptomer som feber hos køer og kalve og en væsentlig reduktion i køernes ydelse.

Kastninger eller misdannede fostre ses primært hos får og mere sjældent hos geder. Misdannelser er endnu kun påvist få gange hos kvæg indtil videre. Symptomerne kan opsummeres således:

Hos voksne dyr:

 • Sandsynligvis ofte uden symptomer
 • Forhøjet temperatur (> 40 ̊C)
 • Generelt svækket almenbefindende
 • Nedsat ædelyst
 • Reduceret ydelse – op til 50 pct.
 • Diarré
 • Rekonvalescens indenfor få dage hos det enkelte dyr, 2 – 3 uger på besætningsniveau. 

Misdannelser hos nyfødte lam og kid:

 • Et eller flere led, der ikke kan udstrækkes pga. tilsyneladende for korte sener. (Arthrogryposis).
 • Misdannelser i kæbeknogler fx for korte underkæbeknogler (Brachygnathia inferior).
 • Væske i hjernen (Hydrocephali).
 • Fastlåste led (Ankylose).
 • Misdannelser i knogler i ryg og hals
  • fastlåst holdning af halsen til siden og bagud (torticollis).
  • skævheder i ryggen (Scoliose).
 • Den forventede andel af fødte dyr med misdannelser er endnu ukendt. I visse fårebesætninger er der set op til 25% fødte lam med misdannelser.

Se billeder af misdannelser, der må forventes at ligne schmallenberg-relaterede misdannelser her

Spredning af schmallenbergvirus

Ligesom sygdommen bluetongue spredes schmallenbergvirus sandsynligvis med myg og mitter og derefter fra moderdyr til ufødte lam, kalve eller kid. Virus spredes således ikke direkte fra dyr til dyr, og spredes sandsynligvis ikke om vinteren.  

Risiko for schmallenbergvirus hos mennesker?

Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) har vurderet, at det er usandsynligt, at virus kan forårsage sygdom hos mennesker, men det kan ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Vira, der minder om det aktuelle, er ikke tidligere påvist i sammenhæng med sygdom hos mennesker.

Veterinære og humane myndigheder arbejder tæt sammen i berørte lande for, hvis det bliver aktuelt, at afsløre evt. afvigende sygelighed hos personer, der håndterer smittede besætninger.

 

Schmallenbergviruset: 


Familie: Bunyavirida

Genus: Orthobunyavirida

Serogruppe: Simbu-serogruppe
Smitteoverførsel: Ved bid fra myg og mitter

Orthobunyavira-Simbu-serogruppe:

 • Isoleret fra insektvektorer, kvæg og små drøvtyggere
 • Størstedelen inficerer ikke mennesker
 • Forårsager i reglen mild klinisk sygdom, men infektion i fosterstadiet kan medføre abort og alvorlige misdannelser.
 

Læs mere på OIE´s hjemmeside om infektionen

 

Sidst bekræftet: 13-06-2019 Oprettet: 17-01-2012 Revideret: 13-06-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
20.03.20
Salmonellabesætninger skal begrænse eksterne kontakter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
05.03.20
Sådan undgår du pink eye i kvægbesætningen
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begr...
20.12.19
Pinkeye - is it a problem in Denmark?
Artikel af Lars Pedersen, SEGES Livestock Innovation, 8200 Aarhus, Denmark
06.12.19
Vælg den rette sæbe og desinfektion til kvæg- og kalvestalden
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde.
25.10.19