Feedback Form

  

Oprettet: 17-01-2012
Revideret: 13-06-2019

Værd at vide om schmallenbergvirus

Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.

Schmallenbergvirus (SBV) tilhører virusfamilien Bunyavirida.

Symptomer på schmallenbergvirus

Infektion med SBV giver kortvarige sygdomsudbrud med uspecifikke symptomer som feber hos køer og kalve og en væsentlig reduktion i køernes ydelse. Kastninger eller misdannede fostre ses primært hos får og mere sjældent hos geder. Misdannelser er endnu kun påvist få gange hos kvæg indtil videre. Symptomerne kan opsummeres således:

 • Hos voksne dyr
 • Sandsynligvis ofte uden symptomer
 • Forhøjet temperatur (> 40 ̊C)
 • Generelt svækket almenbefindende
 • Nedsat ædelyst
 • Reduceret ydelse – op til 50 pct.
 • Diarré
 • Rekonvalescens indenfor få dage hos det enkelte dyr, 2 – 3 uger på besætningsniveau. 

Misdannelser hos nyfødte lam og kid:

 • Et eller flere led, der ikke kan udstrækkes pga. tilsyneladende for korte sener. (Arthrogryposis).
 • Misdannelser i kæbeknogler fx for korte underkæbeknogler (Brachygnathia inferior).
 • Væske i hjernen (Hydrocephali).
 • Fastlåste led (Ankylose).
 • Misdannelser i knogler i ryg og hals
  • fastlåst holdning af halsen til siden og bagud (torticollis).
  • skævheder i ryggen (Scoliose).
 • Den forventede andel af fødte dyr med misdannelser er endnu ukendt. I visse fårebesætninger er der set op til 25% fødte lam med misdannelser.

Se billeder af misdannelser, der må forventes at ligne SBV-relaterede misdannelser her

Spredning af schmallenbergvirus

Ligesom sygdommen bluetongue spredes SBV sandsynligvis med myg og mitter og derefter fra moderdyr til ufødte lam, kalve eller kid. Virus spredes således ikke direkte fra dyr til dyr, og spredes sandsynligvis ikke om vinteren.  

Risiko for schmallenbergvirus hos mennesker?

Det europæiske center for sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) har vurderet, at det er usandsynligt, at virus kan forårsage sygdom hos mennesker, men det kan ikke helt udelukkes på nuværende tidspunkt. Vira, der minder om det aktuelle, er ikke tidligere påvist i sammenhæng med sygdom hos mennesker. Veterinære og humane myndigheder arbejder tæt sammen i berørte lande for, hvis det bliver aktuelt, at afsløre evt. afvigende sygelighed hos personer, der håndterer smittede besætninger.

 

Schmallenberg viruset 


Familie: Bunyavirida

Genus: Orthobunyavirida

Serogruppe: Simbu-serogruppe
Smitteoverførsel: Ved bid fra myg og mitter

Orthobunyavira-Simbu-serogruppe:

 • Isoleret fra insektvektorer, kvæg og små drøvtyggere
 • Størstedelen inficerer ikke mennesker
 • Forårsager i reglen mild klinisk sygdom, men infektion i fosterstadiet kan medføre abort og alvorlige misdannelser.

Læs mere på OIE´s hjemmeside om infektionen

 

Sidst bekræftet: 13-06-2019 Oprettet: 17-01-2012 Revideret: 13-06-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg
Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse ...
14.08.19
Vesikulær stomatitis
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
20.06.19
Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Værd at vide om rabies hos kvæg
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
13.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19