Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 23-04-2003
Revideret: 22-10-2003

Vesikulær stomatitis

Kort og godt om Vesikulær stomatitis
 


Risiko for mennesker
Mistænkt besætning
Smittet besætning
Sanering
Lokalområdet  
Erstatning
Kontakt 

   
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Adgang til besætning
Desinfektion 

        

 

 


Symptomer
Vesikulær stomatitis (VS) er en smitsom virussygdom. Sygdommen giver feber og blærer i mundhulen, på mulepladen, patterne og ved klovene. Dermed ligner den mund- og klovesyge.

VS smitter til heste, kvæg, svin, får og geder, men ses også hos gnavere, rovdyr - og mennesker i tæt kontakt med VS-smittede husdyr.

Sygdommen giver ubehag for de smittede dyr i de 14 dage, et naturligt udbrud står på, men er primært et stort problem, fordi symptomerne ikke kan skelnes fra mund- og klovesyge.

Smitte overføres gennem spyt og væske fra bristede blærer. I visse lande kan der også ske en overførsel af virus med fluer.

I malkekvægsbesætninger kan virus desuden føres fra ko til ko med inficerede malkemaskiner.

Derfor afhentes slagtedyr eller mælk ikke de 4 dage, det tager at få resultatet af analyserne for VS (eller mund- og klovesyge).

Udbredelse
Vesikulær stomatitis har aldrig været konstateret i Danmark.

 

Risiko for mennesker?
Sygdommen angriber først og fremmest klov- og hovbærende dyr (kvæg, svin, får, geder og heste). Direkte kontakt med syge dyr kan dog også overføre sygdommen til mennesker.

Sygdommen er ubehagelig, fordi den giver influenza-lignende symptomer, men derudover giver den ingen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Der må ikke komme besøgende i stalden.

Besætningen er smittet - hvad sker der?
Den danske lovgivning er et led i et internationalt regelsæt, der helt nøje beskriver, hvad der skal ske i besætningen.

Mistænkt
Sygdommen kan ikke skelnes fra mund- og klovesyge. Derfor vil alle de samme forholdsregler, der gælder for denne sygdom, træde i kraft ved en mistanke.

Indtil diagnosen foreligger:

  • Sættes besætningen under offentligt tilsyn, og der lukkes for til- og fraførsel af dyr
  • Skal alle klovbærende holdes inde
  • Ingen kontakt med naboer
  • Ingen kontakt med andre besætningsejere
  • Desinfektion skal ske/forefindes ved alle ind- og udgange

Smittet / Sanering
Alle klovbærende dyr i besætningen vil blive slået ned samme dag, som laboratoriet har diagnosen. Kadaverne vil blive bortskaffet til destruktion. Det vil være den regionale fødevareregion, der forestår nedslagningen samt hjælper med rengøring og desinfektion af besætningen.

Lokalområdet
Kontaktbesætninger undersøges for smitte med sygdommen. Viser der sig positive kontaktbesætninger, bliver også de slået ned.

Erstatning
Besætningsejer er berettiget til erstatning for tab af dyr og produktion.

Ved taksering af besætningen skal der udpeges i alt tre taksatorer, som fastsætter erstatningens størrelse og gør driftstabet op i perioden frem til genindsættelsen af nye dyr.

Den ene taksator udpeges af besætningsejeren, de to andre udpeges af Fødevareregionen.

Kontakt
Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. I det regionale RYK-center er der en konsulent, der har dette som en del af sine arbejdsopgaver.

Tag kontakt til det regionale landbocenter og få en snak med kontaktpersonen.

 

Adgang til besætningen

Persongruppe VS-mistænkt VS-smittet Forholdsregler
Fødevareregion Ja Ja KUN EFTER TILLADELSE
FRA FØDEVAREDIREKTORATET.

Ejendommen er LUKKET, men:
Tøjskifte
Desinfektion
Karantæne i 48 timer med bad
Medbragte utensilier/værktøj skal vaskes og desinficeres - eller destrueres

 

Dyrlæge Ja* Nej
Mælketankbil  Ja*  Ja*
Inseminør Nej  Nej 
Afkomsinspektør Nej  Nej
Reparatør Ja** Nej
Konsulent Nej  Nej
Taksatorer Ikke relevant   Ja
Klovbeskærer   Nej Nej
Andre Nej Nej

* Det skal afhentes sidst på tankmælksruten og bilen skal efterfølgende vaskes og desinficeres.

** Kun uopsættelige besøg efter aftale med Fødevareregionen

 

Sidst bekræftet: 09-04-2014 Oprettet: 23-04-2003 Revideret: 22-10-2003

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Værd at vide om rabies hos kvæg
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
13.06.19
Værd at vide om schmallenbergvirus
Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
13.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19
Salmonella: Husk kvartalsprøverne
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modta...
03.05.19