Feedback Form

Kvæg fri 

Oprettet: 23-04-2003
Revideret: 20-06-2019

Vesikulær stomatitis


Udbredelse
Symptomer
Sådan smitte VS
Risiko for mennesker

Smittet besætning
Smitteopsporing 

Erstatning
Kontakt 

   
 

Detaljeret beskrivelse
Bekendtgørelse 
Lov om hold af dyr
Kontaktpersoner
Desinfektion 

        

 

 

Vesikulær stomatitis (VS) hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg. Det er en virussygdom, som først og fremmest angriber klov- og hovbærende dyr (kvæg, svin, får, geder og heste), men ses også hos gnavere, rovdyr - og mennesker i tæt kontakt med VS-smittede husdyr.

Udbredelse

Vesikulær stomatitis har aldrig været konstateret i Danmark.

Symptomer ligner mund- og klovesyge

Sygdommen giver feber og blærer i mundhulen, på mulepladen, patterne og ved klovene. Dermed ligner den mund- og klovesyge.

Sygdommen giver ubehag for de smittede dyr i de 14 dage, et naturligt udbrud står på, men er primært et stort problem, fordi symptomerne ikke kan skelnes fra mund- og klovesyge.

 

Sådan smitter vesiculær stomatitis

Smitte overføres gennem spyt og væske fra bristede blærer. I visse lande kan der også ske en overførsel af virus med fluer.

I malkekvægsbesætninger kan virus desuden føres fra ko til ko med inficerede malkemaskiner.

Derfor afhentes slagtedyr eller mælk ikke de fire dage, det tager at få resultatet af analyserne for VS (eller mund- og klovesyge).

Risiko for mennesker?

Sygdommen angriber først og fremmest klov- og hovbærende dyr (kvæg, svin, får, geder og heste). Direkte kontakt med syge dyr kan dog også overføre sygdommen til mennesker.

Sygdommen er ubehagelig, fordi den giver influenza-lignende symptomer, men derudover giver den ingen sundhedsmæssig risiko for mennesker.

Ved smitte må der ikke komme besøgende i stalden.

Besætningen er smittet- hvad sker der?

Den danske lovgivning er et led i et internationalt regelsæt, der helt nøje beskriver, hvad der skal ske i besætningen.

Ved mistanke om smitte i besætningen

Sygdommen kan ikke skelnes fra mund- og klovesyge. Derfor vil alle de samme forholdsregler, der gælder for denne sygdom, træde i kraft ved en mistanke.

Indtil diagnosen foreligger:
•    Sættes besætningen under offentligt tilsyn, og der lukkes for til- og fraførsel af dyr
•    Skal alle klovbærende holdes inde
•    Ingen kontakt med naboer
•    Ingen kontakt med andre besætningsejere
•    Desinfektion skal ske/forefindes ved alle ind- og udgange

 

Hvis mistanken bekræftes

Alle klovbærende dyr i besætningen vil blive slået ned samme dag, som laboratoriet har diagnosen. Kadaverne vil blive bortskaffet til destruktion. Det vil være den Fødevarestyrelsens veterinære enheder, der forestår nedslagningen samt hjælper med rengøring og desinfektion af besætningen.

Smitteopsporing

Kontaktbesætninger undersøges for smitte med sygdommen. Viser der sig positive kontaktbesætninger, bliver også de slået ned.

Erstatning

Besætningsejer er berettiget til erstatning for tab af dyr og produktion.

Besætningsejeren er berettiget til erstatning for tab af besætning og produktion. SEGES Kvæg administrerer Kvægerstatningsordningen.

Kontakt

Under et sådant forløb er det vigtigt at kunne få støtte og hjælp til praktiske ting. Kontakt gerne SEGES’ veterinære beredskab for Kvæg.   

Sidst bekræftet: 20-06-2019 Oprettet: 23-04-2003 Revideret: 20-06-2019

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Værd at vide om sygdommen oksebremselarve-invasion hos kvæg
Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse ...
14.08.19
Hvornår har du sidst snakket med dine besøgende i kvægbesætningen om besøgshygiejne?
Rådgivere, inseminører, klovbeskærere, dyrlæger og landmænd. Vi har alle et ansvar for at beskytte bedriften mod smitte ved...
14.06.19
Værd at vide om rabies hos kvæg
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
13.06.19
Værd at vide om schmallenbergvirus
Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
13.06.19
Aktuelt til dyrlæger juni 2019
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugspro...
04.06.19