Af samme forfatter
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begrænser smitten.
Artikel af Lars Pedersen, SEGES Livestock Innovation, 8200 Aarhus, Denmark
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde.
Oksebremselarve-invasion er en kvægsygdom, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse af symptomer på oksebremselarve-invasion, smitte, udbredelse m.m.
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Læs mere om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modtage en indskærpelse eller partshøring fra Fødevarestyrelsen. Se retningslinjerne her.
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
Smittespredning skal undgås. Også på dyrskuer, hvor en række regler for deltagelse skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Amerikansk hygienescorecard
Tilmeld dig Operation Paratuberkulose
Miltbrand er en dødelig sygdom hos kvæg, som kan smitte til mennesker. Læs her om årsag, symptomer, risiko og sanering.
Risikovurdering for salmonella i slagtekalve besætninger
Kort beskrivelse af sygdommen med links til bl.a. faglig beskrivelse
Salmonellose22.10.03
Kort beskrivelse bl.a. med link til faglig beskrivelse.
Detaljeret faglig beskrivelse beskrivelse af oksens ondartede lungesyge: Årsag, forekomst, symptomer, diagnose, kontrol og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom vesiculær stomatitis hos kvæg. Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen mund- og klovesyge, som smitter klovbærende dyr: Årsag, smitte, symptomer, diagnose og sanering.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom oksebremselarve-invasion hos kvæg: Årsag, smitte symptomer og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af kvægsygdommen sygdommen brucellose, som også betegnes smitsom kalvekastning: Årsag, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom hos kvæg BVD (bovin virusdiarré). Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen miltbrand hos kvæg - også kaldet anthrax: Årsag, smitte, risiko, diagnose, forholdregler m.m.