Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-10-2015

  

Oprettet: 06-10-2011

Mycoplasma – beskrivelse og symptomer

Mycoplasma bovis er en bakterielignende organisme, der smitter ved direkte kontakt fra kreatur til kreatur. Smitte sker primært via snot og spyt – det vil sige via foder, vandtrug ved malkning og via mælk.
Bakterien er kvægspecifik og smitter ikke til mennesker

Symptomer
Mycoplasma bovis er især årsag til yverbetændelse. De enkelte tilfælde af yverbetændelse udvikler sig med spredning af symptomer fra kirtel til kirtel, også selv om koen allerede er under behandling. Bakterien smitter på samme måde som andre smitsomme yverbakterier (fx Staph. Aureus). I Danmark er bakterien i løbet af sommeren og efteråret 2011 imidlertid også set i forbindelse med markant øget forekomst af lungebetændelse og især ledbetændelse på forben hos køer – ofte hos flere dyr i samme besætning og i nogle tilfælde med dødelig udgang. Hos kalve har man set lungebetændelse, og stærkt forøget forekomst af mellemørebetændelse og ledbetændelse. Behandlingseffekten er ofte dårlig.

Bakterien findes ofte i de øvre luftveje - også hos kvæg uden kliniske symptomer. Selvom Mycoplasma bovis kan forårsage sygdom, er tilstedeværelsen af bakterien derfor ikke ensbetydende med klinisk sygdom.

Bakterien påvises oftest i slagtekalvebesætninger som en medvirkende årsag til almindeligt forekommende infektioner hos slagtekalve (lunge- og ledbetændelser) eller ved yverbetændelse hos malkekøer. Fælles for infektioner, der helt eller delvist skyldes infektion med Mycoplasma bovis er at effekten af behandling ofte er dårlig og i alle tilfælde bør behandlingen indsættes tidligt og være langvarig. Isolation af dyr med kliniske symptomer har en betydelig smittebegrænsende virkning indenfor den enkelte besætning og er derfor et væsentligt element i kontrollen med infektion med Mycoplasma bovis.

Der findes en lang række arter af Mycoplasma hvoraf nogle (som fx Mycoplasma bovis) er kendt andre steder i verden som årsag til sygdom, mens andre arter har usikker eller ingen betydning for udvikling af sygdom hos kvæg. Forekomsten af Mycoplasma i danske mælkeleverende besætninger overvåges en gang årligt ud fra tankmælksprøver.

Forebyggelse
Mycoplasma Bovis er følsom overfor udtørring og desinfektion. Derfor er en god staldhygiejne og gode malkerutiner den bedste anbefaling til, at undgå smitte indenfor besætningen.

Læs mere om håndtering af smitte her

 

 

Sidst bekræftet: 22-09-2014 Oprettet: 06-10-2011 Revideret: 06-10-2011

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Landbrug & Fødevarer, Kvægs Branchepolitik for Smittebeskyttelse
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kv...
21.02.14
Mycoplasma bovis
Årsagssammenhænge for klinisk sygdom i kvægbesætninger
25.09.13
Informationsmøder for landmænd, der deltager i Mycoplasmaprojekt.
Mandag d. 16. september, Rødding Centret. Tirsdag d. 17. september, Messecenter Vesthimmerland
25.09.13
Dias fra Mycoplasma-projektmøder den 16. og 17. september 2013
DTU-Veterinærinstituttet, KU-SUND og VFL, Kvæg har indledt et stort forskningssamarbejde, der skal bringe os tættere på at ...
25.09.13
Salmonellabekæmpelse i kvægbesætninger
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
01.08.13