Af samme forfatter
De danske kvægbrugere vil tage ansvar for, at der er tilstrækkelig og opdateret smittebeskyttelse i danske bedrifter med kvæg. De smittebeskyttende tiltag skal være afbalancerede og økonomisk fornuftige i forhold til risikoen.
Pludselige dødsfald hos dyr, der har adgang til egetræer, eller hvis de æder agern.
SALMONELLAFRI KVÆGPRODUKTION I 2016!
Danske smittebeskyttelsesregler
Billeder af kalve i besætninger med Mycoplasma bovis
Besøg i kvægbesætninger kan udgøre en smitterisiko både for de besætninger, du besøger og for din egen besætning.
Salmonellose27.01.03
Faglig beskrivelse af sygdommen