Feedback Form

Af samme forfatter
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en brancheaftale om import kun fra lavrisikolande.
Kend sundhedsreglerne før du tager på dyrskue – de minimerer smitterisikoen ved at deltage.
Spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter peger på, at smittebeskyttelsen kunne være bedre i besætningerne, og at for mange løber unødige risici.
Diagnostik12.01.18
Diagnostik af Mycoplasma bovis
Bakterien05.01.18
Mycoplasma er en bakterie og samtidig den mindste en-cellede organisme uden cellekerne, som er i stand til at formere sig. Den har i modsætning til andre bakterier ingen cellevæg, hvilket gør den naturligt resistent overfor antibiotika.
Mycoplasma hos kalve medfører oftest lungebetændelse, mellemørebetændelse og ledbetændelse og forekommer hyppigst i mælkefodringsperioden og/eller i risikoperioden for lungebetændelse.
Det først beskrevne tilfælde af Mycoplasma bovis (M. bovis) var i form af yverbetændelse hos kvæg. Tilfældet blev diagnosticeret i USA i 1961, og sidenhen er bakterien påvist i mange forskellige europæiske lande fra slutningen af 60’erne.
Hvis du modtager eller leverer dyr fra udlandet, så sørg for, at transportøren er med i Danish Transportstandard – og tjek at karantænetiden er overholdt.
Følgevirkningerne af diarre hos kalven rækker langt ind i dens voksenliv. Blandt andet i form af lavere ydelse og højere kælvningsalder. Derfor er effektiv rengøring af kalveområdet afgørende.
Sygdomskoordinatorer i forhold til det veterinære beredskab.
Kort beskrivelse af sygdommen med links til faglig beskrivelse m.m.
Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Botulisme06.07.16
Der er årligt 7-10 udbrud af botulisme eller "pølseforgiftning" i kvægbesætninger i Danmark.
BVD06.05.16
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt. Der er nemlig sammenhæng mellem beskidte yvere og højt celletal/yverbetændelse.
Amerikansk hygienescorecard
Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afsluttende del af sidste fase.
Tilmeld dig Operation Paratuberkulose
Læs om: Næste skridt i indsatsen for Salmonella Dublin bekæmpelse og Undersøgelse af årsager til abort hos kvæg.