Feedback Form

Af samme forfatter
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
På hændelseslisten er Resultaterne af de seneste 4 tankmælksprøver angivet.
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en brancheaftale om import kun fra lavrisikolande.
Kend sundhedsreglerne før du tager på dyrskue – de minimerer smitterisikoen ved at deltage.
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
Hvis du modtager eller leverer dyr fra udlandet, så sørg for, at transportøren er med i Danish Transportstandard – og tjek at karantænetiden er overholdt.
Følgevirkningerne af diarre hos kalven rækker langt ind i dens voksenliv. Blandt andet i form af lavere ydelse og højere kælvningsalder. Derfor er effektiv rengøring af kalveområdet afgørende.
Sygdomskoordinatorer i forhold til det veterinære beredskab.
Kort beskrivelse af sygdommen med links til faglig beskrivelse m.m.
Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Amerikansk hygienescorecard
Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afsluttende del af sidste fase.
Tilmeld dig Operation Paratuberkulose
Læs om: Næste skridt i indsatsen for Salmonella Dublin bekæmpelse og Undersøgelse af årsager til abort hos kvæg.