Af samme forfatter
Forlænget laktation betyder lavere mælkeydelse pr. årsko. Bl.a. færre sygdomme og mindre behov for harmoniareal gør alligevel systemet økonomisk interessant.
Havre, raps og hør er gode kilder til danskdyrket fedt i malkekøernes foderration.
Quick and cost effective method to supervise the herd for risk of ketosis in start of lactation is now an Integrated part of milk recording in RYK.
Et højt mælkeniveau fra 0-4 uger efterfulgt af 3-4 uger på et moderat mælkeniveau er godt for tilvækst og sundhed hos spædkalve og øger deres senere produktion som malkekøer.
For at belyse mulighederne i at fodre med ludbehandlede hele rapsfrø og ærter til malkekøer er der fremstillet og opfodret et parti af hver afgrøde.
Nedbrydningsprofiler på hel NaOH-behandlet hvede og byg tyder på, at der bør tilsættes 2-3% NaOH ved behandling af hvede og ca. 4% NaOH ved behandling af byg.