Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-01-2018

KvægInfo - 1955

Oprettet: 26-01-2009

Klovbeskæring

Det primære formål med klovbeskæring af køer er at sikre en korrekt vægtfordeling på klovens sål og dermed forebygge skader i klovhornet. Vejledning i korrekt klovbeskæring tager udgangspunkt i køer med normal benstilling og raske klove.

Korrekt klovbeskæring bør foretages jævnligt af alle kvier og køer. Formålet er at opretholde og vedligeholde en korrekt, naturlig klovform der sikrer den bedst mulige benstilling og klovsundhed. Samtidig skal klovbeskæring bruges som vigtig forebyggelse af klovsygdomme.

Baggrund
Kvægets horn har i gennemsnit 0,5 cm. tilvækst om måneden. Flere faktorer har indflydelse på tilvæksten, blandt andet: belastning (vægt og vægtfordeling), klovslid, hornkvalitet, ydelsesniveau, benstilling og klovlidelser.

Teorien bag korrekt klovbeskæring er at give køer på stald en klovform der efterligner et naturligt klovslid (klovslid på græs).
Inden en klov skal beskæres, er det vigtig at vurdere, hvor den afviger fra normal klovform. Det er også vigtigt at vurdere koens benstilling, da man i et vist omfang kan rette på afvigende klovformer og benstillinger ved beskæring.

Beskæringsmetode:

Vurder tålængdenSom tommelfingerregel har en normal klov hos stor race en tålængde på minimum 7,5 cm. Det er dog vigtigt at inddrage resten koen, sålens tykkelse og forholdet i kloven når tålængden vurderes.


2. Vurder forholdet mellem dragt og tåFor at få vægtbelastningen fordelt over hele sålen, er det meget vigtigt at tilstræbe det korrekte forhold mellem højde på tåen (fra kronranden og lodret til underlag) og højde på ballen (målt fra kronrand lodret til underlag bagerst på ballehornet).


3. Vurder tåvinklen


FØR BESKÆRING

Tåvinklen måles på hornvæg i tåen på kloven (yderklov på bagbenet og inderklov på forbenet). Tåvinklen skal være mellem 45 og 50°. Tåvinklen er altid større på forben end på bagben.


EFTER BESKÆRING

4. Klovene vurderes fra sålefladenAsymmetri og overvækst af horn ses ofte hos malkekøer. Yderklov på bagben og inderklov på forben er typisk størst. De bærer mest vægt og har derfor den største tilvækst af horn. Ofte vil det også være disse klove, der rammes af skader.
Når kloven er undersøgt, og afvigelserne er fundet, kan beskæringen begynde. Beskæring starter altid med den største klov.

1. Fra sålefladen skæres kloven ned til sålen har en passende tykkelse, og tåen dermed har en passende længde. Det er ofte en god idé at efterlade en lille margen. Hellere efterlade 0,5 -1 cm for meget sålehorn end 0,5 cm for lidt.

2. Ved beskæring er det vigtig at opnå en plan flade. Sålen skal være parallel med højden af kronranden i ballerne eller vinkelret på en lige linie igennem

 3. Dernæst udhules sålen over "det typiske såleknusningssted", halvdelen af sålens bredde, fra overgangen til ballehorn og ned til den hvide linie begynder på klovvæggen mod klovspalten, ca. 5 mm i dybde, dybest mod klovspalten.4. Kloven renskæres for at undermineret horn (væg, sål og balle) og klovspalten undersøges for eventuelle skader eller sygdomme.

5. Vurder om biklovene trænger til beskæring. Bikloven har næsten ingen vækst, medmindre de beskæres - rør dem kun hvis de trænger!!!!. Som tommelfingerregel skal de være lige så lange som de er brede. Pas på ikke at skære for dybt - prøv dig frem forsigtigt.

Anbefaling vedrørende klovbeskæring af malkekvæg
Formålet med beskæring
Korrekt klovbeskæring bør foretages jævnligt af alle kvier og køer. Formålet er at opretholde og vedligeholde en korrekt, naturlig klovform, der sikrer den bedst mulige benstilling og klovsundhed. Samtidig skal klovbeskæring bruges som vigtig forebyggelse af klovsygdomme.

Korrekt beskæring
Man tilstræber i videst mulig omfang:

  • at opretholde symmetri i mellem yder og inderklov
  • at sikre en tåvinkel på 45-50°
  • at sikre forholdet 2:1 mellem tåens højde og dragtens højde

Skader i klovhornet udbedres, behandles og løst horn fjernes.

Hyppighed af klovbeskæring
Klovbeskæring bør foretages af alle aldersgrupper og påbegyndes, når kvierne vejer omkring 200 kg, senest når kvierne er fundet drægtige eller, i god tid før de flyttes fra dybstrøelse til hårdere gulvtyper. Derved er det endnu muligt at forebygge eller korrigere tidlige skader og afvigende benstilling, derved kan en del klovskader og sygdomme undgås.
Hyppighed af klovbeskæring afhænger af forholdet mellem vækst og slid i den enkelte stald, men som generel retningslinje bør der foretages funktionel beskæring minimum 3 gange om året på alle kvier/køer.

Der er en sammenhæng mellem hornvækst og ydelse. Der er en tendens til, at besætninger med højtydende køer skal beskæres hyppigere end andre, hvis normal klovform skal bibeholdes.
Hornkvaliteten har stor betydning for, hvor stort slid, der er på klovene. Køernes aktivitetsniveau er også med til at bestemme hornvæksten. Øget aktivitet medfører øget vækst. Nogle gulvtyper slider mere end andre, ny cement og asfalt slider forholdsvis meget, hvorimod dybstrøelse, gummibelægninger og græsmark slider mindre.
Flere undersøgelser viser, at besætninger med klovbeskæring 3-4 gange om året har bedre klovsundhed (Manske 2003, Huber et al., 2004), det er selvfølgelig under forudsætning af, at retningslinierne for korrekt klovbeskæring følges.

Klovbeskæring anbefales:

Ungdyr

Fra 200 kg.
Når kvier erklæres drægtige.
I god tid før flytning fra dybstrøelse til hårdt gulv.

Køer

Minimum 3 gange årligt af alle køer Eventuelt hyppigere efter ydelsesniveau

Ved ibrugtagning af ny stald

Senest 3-4 måneder før dyrene skal flyttes til ny stald. Det kan anbefales, at der er en græsningsperiode umiddelbart før flytning


KvægInfo nr.: 1955

Dansk Kvæg

Sidst bekræftet: 26-01-2016 Oprettet: 26-01-2009 Revideret: 26-01-2009

Forfatter

Kvæg
Pia Nielsen

Af samme forfatter

Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20