Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-08-2017

Klove  og lemmer 

Oprettet: 25-08-2006
Revideret: 18-08-2014

Midler til klovbade

For at lette overblikket over klovbademidler på det danske marked har Seges - Kvæg i flere år haft en liste over midler, som ifølge forhandlerne var lovlige i henhold til gældende EU-direktiv (direktiv 98/8/EF).
Der sker løbende ændringer i lovgivning og produktudbud og uden midler til løbende ajourføring af listen, vurderes det uhensigtsmæssigt at bibeholde den. Listen er derfor ikke længere tilgængelig. Til gengæld kan du nedenfor læse nogle gennerelle regler om aktivstoffer (biocider) og om produkter, som kan anvendes til klovbade.

Lovgivning

Biocidlovgivningen består af to godkendelsesprogrammer. I det første vurderes alle aktivstoffer af EU. I det andet skal biocidholdige produkter godkendes i de enkelte medlemslande eller som en EU godkendelse. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces af produktet gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.

  • Trin 1: EU godkender aktivstofferne.
  • Trin 2: Miljøstyrelsen, det europæiske kemikalieagentur (ECHA) eller et andet EU-land godkender produktet, som aktivstofferne indgår i.

Det er kun de aktivstoffer, der indgår i EU’s revurderingsprogram, der må bruges i biocidholdige produkter.

Hent hjælp på Miljøstyrelsens hjemmeside

Det er landmandens pligt at sikre sig lovligheden af de midler, som anvendes på bedriften.
Da området kan virke uoverskueligt, har Miljøministeriet lavet en side med allerede stillede spørgsmål og tilhørende svar. Spørgsmål-og-svar-sektionen finder du her
 
Derudover har Miljøministeriet oprettet en mailadresse, som du kan skrive til (en help-desk), hvis du har konkrete spørgsmål: Skriv til biocideshelpdesk@mst.dk og du får ifølge MST svar indenfor 4 uger.

Mælkeleverende bedrifter

De danske mejerier har som følge af forbrugerkrav indført regler, som landmanden skal overholde, for at mejerierne fortsat vil afhente mælken:

  • Ingen klovvask under malkning
  • Ingen ulovlige klovbademidler (fx ingen blåsten)
  • Ingen klovbademidler indeholdende kvaternære ammoniumforbindelser (QAC)

Økologiske bedrifter

Klovplejemidler, som er lovlige at anvende i konventionelle besætninger, kan ligeledes anvendes på økologiske bedrifter, hvis der er konstateret problemer med klovlidelser i besætningen. Dette skal ikke diagnosticeres af dyrlægen før behandling. Det vil sige, at de økologiske landmænd kan bruge de samme klovmidler som de konventionelle forudsat, at der ikke er antibiotika i midlet. På økologiske bedrifter er det forbudt at lede opløsningen fra klovbade ud i gyllen.

Sidst bekræftet: 13-08-2015 Oprettet: 25-08-2006 Revideret: 18-08-2014

Forfatter

Kvæg
Pia Nielsen

Af samme forfatter

Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20