Feedback Form

Af samme forfatter
Resultatet af et nyt dansk forsøg tyder på, at melasse kan bruges til forsuring i stedet for svovlsyre. Der ses en ammoniakreduktion på 34 pct.
Forsøg skal reducere metan-udledningen fra kvægstalde med opsamling af koens udåndingsluft.
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i en sandvasker. Det er der god økonomi i.
Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyret som tidligere.
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
I en ny FarmTest har SEGES besøgt landmænd, der har succes med behandling af digital dermatitis. Få deres bedste råd, og lær af deres erfaringer.
FarmTest har besøgt landmænd der ud fra deres klovbeskærers og deres egne synspunkter har succes med behandling af digital dermatitis.
FarmTest nr. 100 - Succes med behandling af Digital
På baggrund af interviews med mælkeproducenter, kommuner og rådgivere har VFL, Kvæg set på, hvad der skal til for at opnå den bedst mulige proces, når bedriften skal udvikles.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Klovsygdommen Digital Dermatitis er et stort problem i danske malkekvægbesætninger.
Gummigulve til malkekøer
Højtrykskøling foregår ved foderbord, på opsamlingspladsen og i malkerobotten.