Feedback Form

Af samme forfatter
Dorte Bosse, Fodringsdagen
Dorte Bosse, Fodringsdagen
Undgå hentekøer - de vigtigste fokusområder - erfaringer og udfordringer
Der er et stort uudnyttet produktions-potentiale i danske besætninger med automatisk malkning (AMS). Ydelsen ligger på niveau med besætninger, der malker traditionelt to gange dagligt, og kan øges via et bedre samspil mellem kvægbruger, køer og robotter.
Med henblik på at belyse mulige årsager til lav startydelse hos køer i AMS er der, som led i projekt ”Bedre opstart af køer i AMS”, lavet en analyse af praksisdata.
Bilag til KvægInfo nr. 2326
Endelig opgørelse af besætningsforsøg viser god virkning på vommiljø og mælkens fedtindhold af at flytte separat tildelte kraftfoder fra malkerobotten ud på foderbordet.
Rapport, Skovgaard og Lauenborg
En blanding af råvarer kan være et alternativ til færdigblandet pelleteret kraftfoder i malkerobotten, forudsat uændret ydelse og en fornuftig økonomi i opstilling af det nødvendige anlæg.
Anvendelse af en råvareblanding i robotten åbner mulighed for at spare penge til pilleteret kraftfoder. Anlægget til udfodring kan dog påvirke ensartetheden af råvareblandingen, hvilket kan få betydning for koens protein og energiforsyning.
Med ny model er vi kommet et skridt nærmere tolkning og anvendelse af de automatisk registrerede kovægte i malkerobotter og overgangsvægte.