Feedback Form

Af samme forfatter
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel.
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraft 1. januar i år.
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får information om selve malkningen, medarbejdernes præstation og malkeanlægget.
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne efter sværhedsgrad kan være en hjælp til at udvælge de rigtige køer til behandling med antibiotika.
For at få en god malkning og god yversundhed, skal patterne være helt rene og tørre, inden malkemaskinen sættes på. Det kræver gode, rene og tørre klude.
En god malkning kræver god forberedelse af koen. Følg nedenstående punkter for at opnå en skånsom og hurtig malkning.
Vejledning til vaccination mod E. Coli
Tre væsentlige ændringer i salmonellabekendtgørelsen, med betydning for kvægbrug, træder i kraft 1. januar. Bl.a. kan særligt smittefarlige besætninger pålægges påbud om rådgivning for egen regning.
Vi nærmer os årets afslutning. Husk derfor, at du skal udtage overvågnings-blodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel.
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.
Overvågning af forekomsten af Salmonella i danske kvægbesætninger.
Mistanke om salmonella i udbrud
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din besætningsdyrlæge og få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af besætningens salmonellasituation.
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og et yderligere fald kræver en ekstra indsats – både i smittede og usmittede besætninger.
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i besætningen eller ved slagtning. Forekomst af Salmonella Dublin i kødkvægsbesætninger vurderes at være under 1,0 %.
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører på sig. Hurtig handling kan afkorte saneringsforløb og nedsætte tab.
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om den er ved at rense sig for smitten.
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS
Udfyld aftalen / skriv direkte i pdf-filen inden du printer den.
Ved en omhyggelig indsats kan det lade sig gøre at sanere for Salmonella Dublin i løbet af 1-2 år. Det kræver, at man finder de steder i besætningen, hvor smitten spredes og får sat en effektiv stopper for dem.