Af samme forfatter
Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.
Man skal have styr på tre tal, før man kaster sig ud i at tale om status på B-streptokokker.
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkeleverende ejendom – eller hvis du har kviehotel.
Faktaark om malkning og yversundhed
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får information om selve malkningen, medarbejdernes præstation og malkeanlægget.
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne efter sværhedsgrad kan være en hjælp til at udvælge de rigtige køer til behandling med antibiotika.
For at få en god malkning og god yversundhed, skal patterne være helt rene og tørre, inden malkemaskinen sættes på. Det kræver gode, rene og tørre klude.
En god malkning kræver god forberedelse af koen. Følg nedenstående punkter for at opnå en skånsom og hurtig malkning.
Vejledning til vaccination mod E. Coli
Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.
Overvågning af forekomsten af Salmonella i danske kvægbesætninger.
Mistanke om salmonella i udbrud
Din besætning er placeret i niveau 2 og dermed sandsynligvis smittet med Salmonella Dublin. Derfor skal du tale med din besætningsdyrlæge og få foretaget en tilbundsgående undersøgelse af besætningens salmonellasituation.
Siden 2002 er antallet af smittede malkekvægsbesætninger faldet fra 26 til 6,5 procent*. Imidlertid er faldet stagneret, og et yderligere fald kræver en ekstra indsats – både i smittede og usmittede besætninger.
Salmonellaniveauet i besætninger, der ikke leverer mælk til mejeri, vurderes på baggrund af blodprøver, som er udtaget i besætningen eller ved slagtning. Forekomst af Salmonella Dublin i kødkvægsbesætninger vurderes at være under 1,0 %.
En stigning i tankmælkstiteren for salmonella kan være et fingerpeg om, at der er salmonellasmitte i besætningen, der rører på sig. Hurtig handling kan afkorte saneringsforløb og nedsætte tab.
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog allerede vedtaget to væsentlige ændringer i vejledningen.
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om den er ved at rense sig for smitten.
Læs om: Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Behandling af økologiske dyr med fluemidler. Har I tjek på Salmonella Dublin? Økologiske goldkøer på græs uden mælkefeber. Kursus i håndtering af kreaturer. Og Ny liste i DMS
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her får du anbefalinger til gode rutiner og procedurer før, under og efter goldning.
Dansk undersøgelse afkræfter mistanke om, at krondyr kan smitte kvægbesætninger med Salmonella Dublin.
On-farm dyrkning
Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.
Udfyld aftalen / skriv direkte i pdf-filen inden du printer den.
Ved en omhyggelig indsats kan det lade sig gøre at sanere for Salmonella Dublin i løbet af 1-2 år. Det kræver, at man finder de steder i besætningen, hvor smitten spredes og får sat en effektiv stopper for dem.
Manual14.10.15
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
Manual - Quality Milk Production Services
Effects on lactation performance, including clinical mastitis recurrence, somatic cell count, milk production, and cow survival
Effects on antibiotic use, milk withholding time, and short-term clinical and bacteriological outcomes.
- for the isolation of Staphylococcus aureus and Streptococcus species from clinically mastitic milk samples
Yversundhed i goldningsperioden.
Om yversundhed generelt.
Nederst på denne side findes links til spændende artikler om PCR-tests.
Celletal12.11.12
Artikler om celletal.
Herunder antibiotika og sikker malkning.
B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.
Beskrivelser af forskellige bakterietyper der kan forårsage yverbetændelse.
Herunder fodring og malkning.