Kvæginfo - 2481

Oprettet: 11-12-2015

Systematisk fejlfinding ved multifaktorielle besætningsproblemer

Nyt materiale til systematisk gennemgang af malkekvægsbesætninger er tilgængeligt på LandbrugsInfo.

Materialet er lavet for at understøtte fejlfinding i besætninger med komplekse, multifaktorielle problemstillinger, hvor man ønsker overblik over besætningens samlede udfordringer. Desuden kan man anvende uddrag af materialet til at understøtte samarbejdet mellem ejer, ansatte og rådgivere i den enkelte besætning.

Udviklingen af materialet er støttet af Mælkeafgiftsfonden, og undervejs afprøvet i 10 malkekvægsbesætninger af lokale dyrlæger og DLBR kvægkonsulenter. Internt på SEGES Kvæg har de respektive teams bidraget med specialviden indenfor de enkelte fagområder. Materialet finder du her.

Pluk i materialet efter behov
Få overblik over besætningens situation via links til ’Baggrund for besøg’ og ’Nøgletal i DMS’. Få styr på fakta i besætningen ved hjælp af tjeklisterne, som dækker følgende grupper:

  • Kalve 0 – 2 mdr.
  • Kalve 2 – 6 mdr.
  • Kvier 6 mdr. – løbekvier
  • Løbekvier og drægtige kvier
  • Kælvekvier og –køer
  • Goldkøer
  • Lakterende køer

Inddrag faktablade og diverse links efter behov. Udpeg fokuspunkter – det kan være analyser, der skal udtages, arbejdsgange, der skal ændres, staldforhold, der skal forbedres, behandlingsstrategier, der måske skal diskuteres – hver besætning har sin egen sandhed.

I nogle situationer har de problemer, du skal undersøge i besætningen, stået på igennem længere tid. Ejer, ansatte og ejerens familie samt evt. rådgivere, der tidligere har været involveret i besætningsproblemerne, er måske i en presset situation. De føler måske, at der allerede er gjort en masse for at løse problemerne,

uden, at det rigtig er lykkedes. Derfor er det vigtigt at sammenholde de tiltag, der allerede måtte være sat i gang, med de fokuspunkter der udpeges på baggrund af arbejdet med tjeklisterne. På det grundlag beskrives de konkrete tiltag, som man på tværs af besætningens folk og på tværs af besætningens rådgivere, er dedikerede til at arbejde med, ud fra den aftalte tidshorisont.
Læs mere her 

Figur 1. Illustration af indholdet i materialet

 

Sidst bekræftet: 11-12-2015 Oprettet: 11-12-2015 Revideret: 11-12-2015

Forfatter

Kvæg
Søs Ancker

Pia Nielsen

Af samme forfatter

Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20
Klovsundheden i Danmark
Læs her hvad de danske klovbeskærere har registreret siden 2013
15.03.20