Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-05-2019

  

Oprettet: 01-06-2018

Sundhedsreglerne for deltagelse i dyrskuer 2018

Kend sundhedsreglerne før du tager på dyrskue – de minimerer smitterisikoen ved at deltage.

Dyrskuesæsonen er godt i gang med aktiviteter i de fleste landsdele. For at sikre, at smitterisikoen ved at stille op med sine dyr reduceres til et minimum, skal deltagende dyr og besætninger leve op til en række sundhedskrav. Der er regler for både dyrenes generelle sundhed og krav om frihed for særlige sygdomme. Reglerne består af lovkrav og krav vedtaget af dyrskuerne.

Salmonella

Rent geografisk gælder de samme salmonella-regler for hele landet. Besætninger, der udstiller, skal have været i salmonellaniveau 1 i mindst 7 måneder. Da der er meget få kødkvægsbesætninger og besætninger med gamle husdyrracer, der ikke er i niveau 1, er der ikke yderligere krav til disse besætningstyper. For malkekvæg er der derimod yderligere krav til, at besætningsprøverne ikke må være mere end 12 måneder gamle, og seneste tankmælksprøve skal være udtaget indenfor 1 måned før skuet. Herudover kræver visse skuer negative blodprøver for de enkelte dyr, der udstilles.

B-streptokokker

Da den nationale overvågning for B-streptokokker er udvidet til 2 prøvetagninger årligt hhv. i april og september, skal der ikke længere tages ekstra prøver før dyrskue. Nu gælder, at besætninger skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder for at kunne stille op.

Mycoplasma bovis

Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret eller fundet symptomer på mycoplasma i besætningen inden for de seneste 6 måneder før skuet, må der ikke udstilles dyr fra besætningen. Nyere viden om testen for M. bovis indebærer, at proceduren for prøvning af besætninger og dyr kan forenkles. Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve ved den seneste nationale tankmælksovervågning kan uden videre deltage i dyrskuer. Det er dog muligt at få tages supplerende prøver, hvis denne har været positiv. Nogle skuer kræver individprøver for M. bovis

Læs mere på Landbrugsinfo om reglerne

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2018.

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-06-2018 Oprettet: 01-06-2018 Revideret: 01-06-2018

Forfatter

Veterinær & Kvalitetsforhold
Specialkonsulent

Erik Rattenborg

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Abortstatistik
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
20.08.19
Tolkning af tankmælksresultater for Salmonella Dublin
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om...
10.07.18
Import af kvæg er en unødvendig risiko - reglerne er strammet
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en bra...
15.06.18
Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark
For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætni...
06.02.18
Salmonellaregler pr. 26/10 2015
Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afslutten...
23.10.15