Oprettet: 05-11-2015
Revideret: 06-09-2016

Smittebeskyttelsesfilm

Der vil på denne side, løbende blive lagt smittebeskyttelsesfilm på, efterhånden som de bliver produceret.


Sådan laver du en korrekt brugsopløsning  
Undgå fejl og faldgruber og opnå fuld effekt. Filmen viser, hvordan du laver en korrekt sæbe- og desinfektionsbrugsopløsning til brug ved rengøring af udstyr og inventar i kvægstalde.
 
Sådan rengør og desinficerer du korrekt 
Undgå fejl og faldgruber og opnå fuld effekt. Filmen viser, hvordan du rengør og desinficerer udstyr og inventar i kvægstalde korrekt.
     

Smittebeskyttelse - mælkefodring 
Filmen viser, hvordan du kan begrænse smittespredning ved mælkefodring af kalve.  
 
 
Smittebeskyttelse - Råmælksfodring  
Filmen viser, hvordan du kan begrænse smittespredning ved råmælksfodring af kalve. 
     

Smittebeskyttelse - Indgivelse af medicin i yveret
Når man behandler med medicin op i yveret eller forsegler patten, er hygiejnen vigtig.
 
Spot de tidlige tegn på luftvejsinfektioner
Når kalven først hoster og puster, og ikke kommer med op at æde, er det for sent. Lær at spotte de tidlige tegn på luftvejsinfektioner i denne film.  
     

Smittebeskyttelse - Giv slagtekalven den bedste start
Filmen viser, hvordan du kan begrænse smittespredning i slagtekalvebesætningen. 
 
Smittebeskyttelse - kælvningsboksen
Kælvningsboksen er et af allervigtigste områder, når det drejer sig om at begrænse smittespredning i besætningen.  
     


Smittebeskyttelse - rene yvere
Filmen viser, hvordan du ved hjælp yverscoring sikrer god yverhygiejne og dermed reducerer risikoen for yverbetændelse.

 


Smittebeskyttelse - sand i sengebåse    
Filmen viser, hvordan sand som strøelsesmateriale skal håndteres for at opnå et højt smittebeskyttel-
sesniveau internt i besætningen.

     


Smittebeskyttelse - malkning 
Filmen viser trin for trin, hvad gode malkerutiner indebærer. Gode malkerutiner er et vigtigt element i besætningens interne smittebeskyttelsesrutiner.

 


Smittebeskyttelse - brænding af yverhår
Filmen viser den korrekte måde at brænde yverhår. Brænding af yverhår er et led i kvægbesætningens gode interne smittebeskyttelsesrutiner.  


     
     

 

 

Sidst bekræftet: 06-09-2016 Oprettet: 05-11-2015 Revideret: 06-09-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Lars Pedersen

Sundhed og produktion


Chefkonsulent

Michael Farre

Sundhed og produktion


Specialkonsulent

Peter Raundal

Sundhed og produktion


Anne Marcher Holm

Af samme forfatter

Anbefalinger, når du modtager og afsender varer
Læs her, hvilke forholdsregler du bør tage i forhold til coronasmitte, når bedriften modtager og afsender dyr og varer.
31.03.20
Kodødelighed
20.03.20