Af samme forfatter
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kender dine medarbejdere koens tidlige tegn på sygdom? Ellers så tag en snak med udgangspunkt i faktaark og film.
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Lær at fange de små tegn på, at koen ikke trives optimalt. Webinaret er gratis, og det afholdes på henholdsvis dansk og engelsk.
Brug tavlemødet til at tage en snak med om, hvordan I undgår varmestress i besætningen. Se faktaark med THI-indeks og gode råd på både dansk og engelsk.
Det er helt små detaljer, der kan skubbe særligt ældre, højtydende køer ud over kanten, og øge kodødeligheden. Varmestress er en af dem.
En lav kodødelighed i besætningen kræver, at hver eneste ko passes optimalt i alle livsfaser. Læs her, hvordan du får hende bedst igennem de mest kritiske af dem.
Ligger din besætning i den bedste fjerdedel - eller måske den dårligste – når det kommer til kodødelighed? Se hvordan du tjekker det i DMS.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Læs her, hvilke forholdsregler du bør tage i forhold til coronasmitte, når bedriften modtager og afsender dyr og varer.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Med en række tiltag og forholdsregler kan du begrænse risikoen for at få coronavirus ind på bedriften og begrænse risikoen for smitte mellem medarbejderne.
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
Besætninger i niveau 2 og 3 må kun modtage nødvendige besøg i besætningen og skal besøges sidst på ruten.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Brug kun gode dæksider på ensilagen, læg en vommagnet i køerne og hav evt. en magnet på fuldfoderblanderen for at undgå fremmedlegemer i køerne.
For de fleste kræver det små ændringer af kalvebokse at leve op til hjertemærkningsordningen. Den gode nyhed er, at der er klare fordele ved parvis opstaldning.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Pink eye er en smitsom øjenlidelse hos kvæg, som giver betændelse i hornhinden og øjenlåg. Se hvordan du undgår den og begrænser smitten.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Artikel af Lars Pedersen, SEGES Livestock Innovation, 8200 Aarhus, Denmark
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kodødeligheden steg desværre mere denne sommer, end den normalt gør om sommeren. Årsagen er ikke entydig.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Man skal have styr på tre tal, før man kaster sig ud i at tale om status på B-streptokokker.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Oksebremselarve-invasion er en kvægsygdom, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse af symptomer på oksebremselarve-invasion, smitte, udbredelse m.m.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
Læs mere om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
Varmestressede køer æder for lidt, så de bliver mere modtagelige over for sygdom. Samtidig vokser bakterierne godt i varmen, og smittepresset stiger. Alt i alt gode betingelser for yverbetændelse og klovlidelser.
Er du og dine køer forberedt til at undgå varmestress? Sidder ventilatorerne korrekt, er trådnettet renset og er der lysplader, som skal blændes af? Vær klar, så du undgår ydelsesfald på grund af varmestress.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modtage en indskærpelse eller partshøring fra Fødevarestyrelsen. Se retningslinjerne her.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
De danske stalde har en høj standard af dyrevelfærd, men der kommer stadigvæk ny viden omkring dyrevelfærd, og i projektet ”Dyrevelfærd i bedre rammer” har vi set nærmere på nogle af de anbefalinger
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
Seneste forskning viser både fordele og ulemper ved, at kalven er sammen med moderen i ugerne efter fødsel - og at der er en del fordele ved at kalve opstaldes parvist eller i grupper frem for enkeltvis.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Løbesår forekommer overraskende hyppigt hos slagtekøer – et nyt forskningsprojekt ser på, hvad det kan betyde for koen i laktationen.
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog allerede vedtaget to væsentlige ændringer i vejledningen.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Smittespredning skal undgås. Også på dyrskuer, hvor en række regler for deltagelse skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her får du anbefalinger til gode rutiner og procedurer før, under og efter goldning.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge. Men mange steder er sengebåseindretningen glemt, og det koster dyrt på velfærden og sundheden.
On-farm dyrkning
Ved en omhyggelig indsats kan det lade sig gøre at sanere for Salmonella Dublin i løbet af 1-2 år. Det kræver, at man finder de steder i besætningen, hvor smitten spredes og får sat en effektiv stopper for dem.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Amerikansk hygienescorecard
Manual14.10.15
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
I det følgende beskrives hvordan kalvedødeligheden på landsplan beregnes. Kalvedødeligheden opgøres dels som døde ved fødsel, dvs. dødfødte plus kalve døde indenfor første levedøgn, og dels som dødeligheden dag 1-180.
Manual - Quality Milk Production Services
Effects on lactation performance, including clinical mastitis recurrence, somatic cell count, milk production, and cow survival
Effects on antibiotic use, milk withholding time, and short-term clinical and bacteriological outcomes.
- for the isolation of Staphylococcus aureus and Streptococcus species from clinically mastitic milk samples
Kalvedødelighed i Danmark opgøres som procent døde ved fødsel, procent døde dag 1-30 og procent døde dag 1-180.
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner, der kan give sygdom både hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus).
FarmTest Kvæg
I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på?
Tilmeld dig Operation Paratuberkulose
i sengebåse til malkekøer
Besøg i to besætninger fyldt med hvilende køer side om side fortæller, at der må være noget korrekt ved sengebåsene, som køerne hviler i.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
Behandlinger af kvæg skal kunne udføres nemt, ellers er der risiko for, at det ikke bliver gjort - eller ikke gjort hyppigt nok.
FarmTest nr. 90 - Behandlingsfaciliteter
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Yversundhed i goldningsperioden.
Om yversundhed generelt.
Nederst på denne side findes links til spændende artikler om PCR-tests.
Celletal12.11.12
Artikler om celletal.
Herunder antibiotika og sikker malkning.
B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.
Beskrivelser af forskellige bakterietyper der kan forårsage yverbetændelse.
Herunder fodring og malkning.
Miltbrand er en dødelig sygdom hos kvæg, som kan smitte til mennesker. Læs her om årsag, symptomer, risiko og sanering.
Kælvningsafdeling
Risikovurdering for salmonella i slagtekalve besætninger
Kort beskrivelse af sygdommen med links til bl.a. faglig beskrivelse
Salmonellose22.10.03
Kort beskrivelse bl.a. med link til faglig beskrivelse.
Detaljeret faglig beskrivelse beskrivelse af oksens ondartede lungesyge: Årsag, forekomst, symptomer, diagnose, kontrol og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom vesiculær stomatitis hos kvæg. Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen mund- og klovesyge, som smitter klovbærende dyr: Årsag, smitte, symptomer, diagnose og sanering.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom oksebremselarve-invasion hos kvæg: Årsag, smitte symptomer og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af kvægsygdommen sygdommen brucellose, som også betegnes smitsom kalvekastning: Årsag, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom hos kvæg BVD (bovin virusdiarré). Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen miltbrand hos kvæg - også kaldet anthrax: Årsag, smitte, risiko, diagnose, forholdregler m.m.