Feedback Form

Af samme forfatter
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Opgørelse over dødelighed ved fødsel (dødfødte og døde inden for første levedøgn) og dødelighed for levendefødte kalve født i Danmark fra 1999 og frem
Se eksempler på sæber og desinfektionsmidler, der er egnet til rengøring og desinfektion i kalve- og kvægstalde. (Produktlisten er blevet opdateret).
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kodødeligheden steg desværre mere denne sommer, end den normalt gør om sommeren. Årsagen er ikke entydig.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Man skal have styr på tre tal, før man kaster sig ud i at tale om status på B-streptokokker.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Oksebremselarve-invasion er en sygdom hos kvæg, hvor oksebremsens larver udvikler sig i dyret. Læs her en kort beskrivelse af symptomer, smitte, udbredelse m.m.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kort beskrivelse af sygdommen med link til faglig beskrivelse m.m.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Kort og godt om rabies hos kvæg: Symptomer, smitte, risiko m.m.
Om schmallenbergvirus hos kvæg: symptomer, smitte, udbredelse og overvågning.
Læs bla. om: Forbud mod brug af humankritiske antibiotika i økologiske besætninger; Ny vejledning om økologisk jordbrugsproduktion - februar 2019; FVST intensiverer saneringsarbejdet med Salmonella Dublin; Hvornår har du sidst snakket om besøgshygiejne?
Varmestressede køer æder for lidt, så de bliver mere modtagelige over for sygdom. Samtidig vokser bakterierne godt i varmen, og smittepresset stiger. Alt i alt gode betingelser for yverbetændelse og klovlidelser.
Er du og dine køer forberedt til varme sommerdage? Sidder ventilatorerne korrekt, er trådnettet renset og er der lysplader, som skal blændes af? Vær klar, så du undgår ydelsesfald på grund af varmestress.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Hvis din besætning er skiftet fra salmonellaniveau 2 til 1, og du ikke har fået taget kvartalsprøver, risikerer du at modtage en indskærpelse eller partshøring fra Fødevarestyrelsen. Se retningslinjerne her.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Ny funktion i DMS giver ekstra sikkerhed for ikke at sende højdrægtige og medicinbehandlede dyr til slagtning.
Effekten af en række krav i ’Lov om hold af malkekvæg’ vurderes med videoovervågning. Køers ophold i blindgange er en af dem.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
De danske stalde har en høj standard af dyrevelfærd, men der kommer stadigvæk ny viden omkring dyrevelfærd, og i projektet ”Dyrevelfærd i bedre rammer” har vi set nærmere på nogle af de anbefalinger
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Fra marts 2019 er der indført begrænsning på hvilken medicin, der er tilladt for besætningsdiagnoserne Intern Pattelukning og Goldning.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Danske smittebeskyttelsesregler med oversigt over smittebeskyttelsesniveauer samt oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
Seneste forskning viser både fordele og ulemper ved, at kalven er sammen med moderen i ugerne efter fødsel - og at der er en del fordele ved at kalve opstaldes parvist eller i grupper frem for enkeltvis.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Der arbejdes i øjeblikket på nye procedurer for, hvordan besætninger med b-streptokokker bedst hånd-teres. Der er dog allerede vedtaget to væsentlige ændringer i vejledningen.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
En spørgeundersøgelse blandt producenter viste, at kun 45 pct. gør hvad de kan for at tjek-ke leverandørbesætningens salmonellastatus. Men køb af niveau 1-kalve er ingen garanti.
En ko med høj livstidsydelse forudsætter et langt liv med en høj ydelse. Det kræver optimal pasning i alle faser. Læs her, hvordan du får hende bedst igennem de mest kritiske faser.
En nylig spørgeundersøgelse blandt slagtekalveproducenter viste, at næsten halvdelen af de adspurgte ikke lever op til kravet om, at indsætterkalve skal isoleres fra den øvrige besætning. Dermed løber de en unødig smitterisiko for smitte.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Når koens liggetid er lavest, skyldes det ikke et mindre behov for hvile, men et større behov for tid til at æde. Hendes pressede tidsbudget må derfor ikke begrænses af uhensigtsmæssig indretning og management.
Mange producenter løber en stor smitterisiko, når de selv går ind i leverandørens stald og henter kalve.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Smittespredning skal undgås. Også på dyrskuer, hvor en række regler for deltagelse skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation. Her får du anbefalinger til gode rutiner og procedurer før, under og efter goldning.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Hvis du modtager eller leverer dyr fra udlandet, så sørg for, at transportøren er med i Danish Transportstandard – og tjek at karantænetiden er overholdt.
Den der vil aflive dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Citat: Dyreværnsloven, §13.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Der er penge at hente i renovering af ældre sengebåse. Over de sidste par år er sengebåselejet blev forbedret i mange senge. Men mange steder er sengebåseindretningen glemt, og det koster dyrt på velfærden og sundheden.
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Nedenfor vises opgørelse vedr. kodødelighed for den valgte 12 måneders periode
Rengøringsmanualer for en række udstyr og forskellige bokstyper indenfor kvægbruget
On-farm dyrkning
FarmTest har sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS kigget malkekvægsbedrifter over skulderen når mælkefodringsudstyr til kalve og kalvebokse rengøres. Det er der kommet en række anbefalinger for korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer ud af.
Ved en omhyggelig indsats kan det lade sig gøre at sanere for Salmonella Dublin i løbet af 1-2 år. Det kræver, at man finder de steder i besætningen, hvor smitten spredes og får sat en effektiv stopper for dem.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
Amerikansk hygienescorecard
Manual14.10.15
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
On-farm dyrkning
I det følgende beskrives hvordan kalvedødeligheden på landsplan beregnes. Kalvedødeligheden opgøres dels som døde ved fødsel, dvs. dødfødte plus kalve døde indenfor første levedøgn, og dels som dødeligheden dag 1-180.
Manual - Quality Milk Production Services
Effects on lactation performance, including clinical mastitis recurrence, somatic cell count, milk production, and cow survival
Effects on antibiotic use, milk withholding time, and short-term clinical and bacteriological outcomes.
- for the isolation of Staphylococcus aureus and Streptococcus species from clinically mastitic milk samples
Kalvedødelighed i Danmark opgøres som procent døde ved fødsel, procent døde dag 1-30 og procent døde dag 1-180.
Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).
Overførsel af smitte ved kælvningen og i kælvningsboksen er de største risikofaktorer i forhold til mange af de infektioner, der kan give sygdom både hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus).
FarmTest Kvæg
I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på?
Tilmeld dig Operation Paratuberkulose
i sengebåse til malkekøer
Kvægbrugerne er meget glade for fiber som strøelse. Fiber er et særdeles godt strøelse - blødt leje, rene køer, blid mod haser og billigt. Udfordringen er yversundheden, viser en ny FarmTest.
Besøg i to besætninger fyldt med hvilende køer side om side fortæller, at der må være noget korrekt ved sengebåsene, som køerne hviler i.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
FarmTest nr. 90 - Behandlingsfaciliteter
Behandlinger af kvæg skal kunne udføres nemt, ellers er der risiko for, at det ikke bliver gjort - eller ikke gjort hyppigt nok.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Tørv eller halmprodukter som strøelse
Yversundhed i goldningsperioden.
Om yversundhed generelt.
Nederst på denne side findes links til spændende artikler om PCR-tests.
Celletal12.11.12
Artikler om celletal.
Herunder antibiotika og sikker malkning.
B-streptokok infektion hos kvæg er en infektion i mælkekirtlen (yverbetændelse, mastitis), der oftest er mild og uden synlige kirtelforandringer.
Beskrivelser af forskellige bakterietyper der kan forårsage yverbetændelse.
Herunder fodring og malkning.
Miltbrand er en dødelig sygdom hos kvæg, som kan smitte til mennesker. Læs her om årsag, symptomer, risiko og sanering.
Kælvningsafdeling
Risikovurdering for salmonella i slagtekalve besætninger
Kort beskrivelse af sygdommen med links til bl.a. faglig beskrivelse
Salmonellose22.10.03
Kort beskrivelse bl.a. med link til faglig beskrivelse.
Detaljeret faglig beskrivelse beskrivelse af oksens ondartede lungesyge: Årsag, forekomst, symptomer, diagnose, kontrol og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom vesiculær stomatitis hos kvæg. Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen mund- og klovesyge, som smitter klovbærende dyr: Årsag, smitte, symptomer, diagnose og sanering.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom oksebremselarve-invasion hos kvæg: Årsag, smitte symptomer og behandling.
Detaljeret faglig beskrivelse af kvægsygdommen sygdommen brucellose, som også betegnes smitsom kalvekastning: Årsag, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af den smitsomme sygdom hos kvæg BVD (bovin virusdiarré). Smitte, symptomer, diagnose, behandling og kontrol.
Detaljeret faglig beskrivelse af sygdommen miltbrand hos kvæg - også kaldet anthrax: Årsag, smitte, risiko, diagnose, forholdregler m.m.