Oprettet: 21-09-2018

Stort potentiale i fasefodring af goldkøer

Fasefodring af goldkøer rummer potentialet til et løft af dansk mælkeproduktion. De første erfaringer med goldkoensilage til Close-UP perioden viser dog varierende ædelyst.


Netop nu kører forsøg med goldkoensilage pakket i wrapballer til udfodring i Close-UP perioden. Foto: SEGES

Blandet emnerne på årets Fodringsdag var fasefodring af goldkøer. Udenlandske forskningsresultater, danske forsøg og ikke mindst erfaringer med fasefodring i danske malkekvægsbesætninger peger på, at der er et meget stort potentiale i fasefodring af goldkøer. Erfaringerne i danske besætninger viser, at fasefodring nedbringer eller helt eliminerer problemer med mælkefeber, ketose og tilbageholdt efterbyrd samt ikke mindst bidrager til, at ældre køer fremstår med væsentlig bedre konstitution omkring kælvning end det ofte er tilfældet, når der fodres én ration i hele goldperioden.

Hvad er fasefodring?

Med fasefodring opdeles goldperioden i to perioder Far-OFF og Close-UP. Far-OFF perioden strækker fra sig fra afgoldning og frem til den sidste flyttedag i besætningen, hvor koen er mindst 21 dage fra forventet kælvning. På den sidste flyttedag i besætningen, hvor koen er mindst 21 dage fra forventet kælvning, flyttes koen til Close-UP rationen.

Rationerne, der anvendes ved fasefodring, er meget forskellige fra de rationer, der generelt anvendes til goldkofodring baseret på én ration i hele goldperioden.

I Far-OFF perioden fodres med en meget fyldende græsbaseret ration, og ved at anvende denne fodring opnås det at reducere koens stofskiftebelastning omkring kælvning.

Når koen flyttes til Close-UP fodring, tildeles hun en ration med meget mere energi, med høj AAT og med stivelse, så vommen er klar til laktations-foder og med forsurende salte, så risikoen for mælkefeber minimeres.

Lav ædelyst til goldkoensilage

Set ud fra et fodringsbiologisk synspunkt er fasefodring en oplagt fordel. Der er dog et par praktiske problemer. Køerne skal opdeles, og fodergrupperne bliver mindre. Løsningen til enkel fodring af Far-OFF-gruppen kan i nogle tilfælde være halmfortynding af en kvieration. Close-UP rationen ligner ikke andet, der udfodres på bedriften, og skal kunne blandes hver eller hver anden dag til en lille gruppe køer. Der er udsigt til, at goldkoensilage vil kunne løse problemet med alle de små blandinger, men forsøg med goldkoensilage har vist, at der i nogle situationer er for lav ædelyst til blandingen. Der arbejdes på at løse problemerne med dette, og håbet er, at der ligger friske bud klar til kvægkongressen 25. og 26. februar 2019.

Ved Fodringsdagen 11. september, afholdt i et samarbejde mellem SEGES, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, blev mere end 200 deltagere fra ind- og udland opdateret på de nyeste forsknings- og udviklingsresultater inden for fodring af malkekøer.  

 

 Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 17, 2018.

Sidst bekræftet: 21-09-2018 Oprettet: 21-09-2018 Revideret: 21-09-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19