Feedback Form

  

Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 05-12-2019

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1466 1114 872 740 191
Slætdato 24/05 24/06 31/07 11/09 05/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 376 384 338 273
Aske (g/kg TS) 85 93 96 105 115
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 76,1 74,5 75,3 77,9
Råprotein (g/kg TS) 149 156 159 170 184
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 634 594 596 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 66 69 81 79
NDF (g/kg TS) 414 437 429 421 388
FK NDF (%) 74,8 70,6 67,0 68,4 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 119 147 170 160 132
Sukker (g/kg TS) 68 53 55 31 29
pH 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,7 2,2 1,9 3,0
Mælkesyre (g/kg TS) 69 61 55 68 81
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 14 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58 58 57 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,47 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 75 75 73 73
PBV20 (g/kg TS) 24 33 37 50 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,02 5,82 5,85 6,07
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,24 1,28 1,27 1,23
Kg pr. FEN 3,80 3,52 3,61 4,12 4,95
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,18 1,22 1,20 1,14
Kg pr. FE 3,55 3,34 3,43 3,88 4,60
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 134 142 153 160

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 343 178 108 74 25
Ca (g/kg TS) 5,4 5,7 6,5 5,9 5,7
P (g/kg TS) 3,1 3,5 3,4 3,9 3,9
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,3 2,3 2,2
K (g/kg TS) ch 26,0 29,5 27,9 29,9 28,7
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,8 2,6 2,7
Cl (g/kg TS) 10,1 12,6 13,9 13,2 13,6
S (g/kg TS) 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0
CAB meq/kg TS 334 327 249 311 282
Fe (mg/kg TS) 223 187 228 225 400
Mn (mg/kg TS) 73 78 77 71 68
Zn (mg/kg TS) 33 37 34 31 30
Cu (mg/kg TS) 5,09 6,00 6,51 7,19 8,10
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,06    
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,88 1,40 1,28    
I (mg/kg TS) 0,28 0,28 0,37    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 05-12-2019 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 05-12-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019. Vær opmærk...
05.12.19
Hø 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket hø. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkod...
05.12.19
Ærtehelsæd, ensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket ærtehelsæd, ensilage. Dvs. NorFor foder...
05.12.19
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at o...
05.12.19
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, a...
05.12.19