Feedback Form

  

Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 22-09-2019

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Antal prøver 1184 777 380 44
Slætdato 24/05 23/06 26/07 08/08
Tørstofindhold (g/kg) 333 374 397 380
Aske (g/kg TS) 85 93 94 105
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,4 76,3 75,2 75,0
Råprotein (g/kg TS) 149 157 157 174
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 672 638 591 560
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 73 63 57 61
NDF (g/kg TS) 410 437 424 424
FK NDF (%) 75,4 71,1 68,0 68,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 115 145 163 163
Sukker (g/kg TS) 73 54 68 42
pH 4,3 4,3 4,4 4,4
Nitrat (g/kg tørstof) 1,7 2,8 2,3 2,1
Mælkesyre (g/kg TS) 68 60 50 57
Eddikesyre (g/kg TS) 17 14 11 14
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58 57 57
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,46 0,46
AAT20 (g/kg TS) 77 76 77 75
PBV20 (g/kg TS) 23 33 32 49
NEL20 (MJ/kg TS) 6,32 6,04 5,90 5,87
Kg tørstof pr. FEN 1,18 1,23 1,26 1,27
Kg pr. FEN 3,77 3,51 3,41 3,65
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,10 1,17 1,19 1,20
Kg pr. FE 3,51 3,33 3,22 3,46
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 135 138 158

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Antal prøver med mineraler 299 135 56
Ca (g/kg TS) 5,4 5,6 6,4
P (g/kg TS) 3,1 3,5 3,3
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,2
K (g/kg TS) ch 26,0 29,4 27,8
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,7
Cl (g/kg TS) 10,1 12,4 14,4
S (g/kg TS) 2,4 3,0 3,1
CAB meq/kg TS 335 328 229
Fe (mg/kg TS) 226 192 221
Mn (mg/kg TS) 72 77 71
Zn (mg/kg TS) 33 38 33
Cu (mg/kg TS) 4,94 7,58 6,32
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07  
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,89 1,43  
I (mg/kg TS) 0,26 0,28  

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 22-09-2019 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 22-09-2019

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

HusdyrInnovation, Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
22.09.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
22.09.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
22.09.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
22.09.19
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
22.09.19