Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 19-01-2020

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt

På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Foderværdien og kvalitetsanalyser
Her vises den gennemsnitlige foderværdi for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver 1523 1158 930 810 240
Slætdato 24/05 24/06 01/08 12/09 10/10
Tørstofindhold (g/kg) 333 376 382 335 260
Aske (g/kg TS) 85 93 96 105 116
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 76,1 74,5 75,3 77,8
Råprotein (g/kg TS) 148 156 159 170 183
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 634 595 598 599
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 67 71 82 80
NDF (g/kg TS) 414 436 429 420 389
FK NDF (%) 74,7 70,6 67,1 68,4 72,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 147 169 160 132
Sukker (g/kg TS) 68 53 54 31 28
pH 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 2,7 2,1 2,0 3,1
Mælkesyre (g/kg TS) 70 62 56 69 81
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 14 17 18
Tyggetid (Min./kg TS) 54 58 58 57 51
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,46 0,47 0,46 0,44
AAT20 (g/kg TS) 77 75 75 73 73
PBV20 (g/kg TS) 24 33 37 50 61
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,02 5,82 5,85 6,06
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,24 1,28 1,27 1,23
Kg pr. FEN 3,80 3,52 3,63 4,17 5,25
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,18 1,22 1,20 1,14
Kg pr. FE 3,56 3,34 3,44 3,92 4,88
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 134 142 153 159

Mineralindhold
Her vises den gennemsnitlige mineralindholdet for forskellige slæt for høståret 2019. Et slæt er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver af det pågældende slæt.

Hvis du klikker på den første kolonne i tabellen, kommer du ind og ser en figur, der viser en sammenligning mellem de forskellige slæt. I figurerne er også vist udviklingen i 2018 og 2017 til sammenligning. Hvis du klikker på den anden kolonne, kommer du ind og ser en figur, der sammenligner fordelingen af de forskellige næringstoffer i de forskellige slæt

Slæt

Første

Anden

Tredje

Fjerde

Femte

Antal prøver med mineraler 347 182 116 79 29
Ca (g/kg TS) 5,4 5,7 6,5 5,9 5,6
P (g/kg TS) 3,1 3,5 3,4 3,9 3,9
Mg (g/kg TS) 1,7 2,0 2,3 2,3 2,3
K (g/kg TS) ch 26,0 29,6 28,0 29,7 28,9
Na (g/kg TS) 2,4 2,6 2,8 2,5 2,6
Cl (g/kg TS) 10,1 12,5 13,8 13,1 13,9
S (g/kg TS) 2,4 3,0 3,1 3,1 3,0
CAB meq/kg TS 334 330 255 309 276
Fe (mg/kg TS) 223 187 229 228 392
Mn (mg/kg TS) 73 77 76 71 69
Zn (mg/kg TS) 33 37 35 31 30
Cu (mg/kg TS) 5,09 6,00 6,55 7,19 7,95
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,06    
Se (mg/kg TS) 0,02 0,03 0,03 0,03  
Mo (mg/kg TS) 0,88 1,40 1,38    
I (mg/kg TS) 0,28 0,28 0,39    

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Sidst bekræftet: 19-01-2020 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 19-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
19.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20
Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
19.01.20