Oprettet: 14-06-2019
Revideret: 21-01-2020

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel

På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6, foderkoderne 226-234+520-524. Opgørelsen bygger på analyserede prøver fra høståret 2019. Vær opmærksom på, at opgørelsen endnu ikke er afsluttet og kan ændre sig gennem sæsonen.


Her findes tabeller med detaljerede opgørelser over:
Foderværdi og kvalitetsanalyser
Mineralindhold
Foderværdi opdelt efter opbevaring
Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
Foderværdi for forskellige områder
Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Figurer til benchmarking

Gå tilbage til:
Oversigten over alle ensilagetyper
Oversigten over alle græsmarksafgrøder samt sammenligning mellem slæt

Foderværdi og kvalitetsanalyser
Denne tabel viser foderværdien af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver 1525 1174 4083    
Slætdato 24/05 21/05 25/05 14/05 03/06
Tørstofindhold (g/kg) 333 393 364 235 444
Aske (g/kg TS) 85 88 87 71 100
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 78,9 77,7 74,2 83,6
Råprotein (g/kg TS) 148 162 154 120 179
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 663 660 606 736
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 67 75 52 104
NDF (g/kg TS) 415 409 423 347 472
FK NDF (%) 74,7 74,3 72,7 68,0 81,9
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 120 129 68 167
Sukker (g/kg TS) 68 78 62 13 159
pH 4,3 4,4 4,3 3,9 4,8
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 3,0 2,2 0,5 3,3
Mælkesyre (g/kg TS) 70 61 65 34 106
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15 16 10 26
Tyggetid (Min./kg TS) 54 54 56 44 63
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,44 0,45 0,38 0,50
AAT20 (g/kg TS) 77 78 76 70 84
PBV20 (g/kg TS) 24 33 30 -5 54
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,33 6,18 5,79 6,76
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,18 1,21 1,10 1,28
Kg pr. FEN 3,80 3,12 3,51 2,63 5,09
Tidligere fodervurderingssystem          
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,10 1,13 1,00 1,22
Kg pr. FE 3,56 2,91 3,30 2,40 4,81
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 132 127 93 148

Til top

Mineralindhold
Denne tabel viser mineralindholdet af de analyserede prøver af kløvergræsensilage fra det seneste høstår (2019), året før og for de seneste 3 afsluttede høstår (2018, 2017 og 2016). Tallene 10% nedre og 10% øvre viser, hvor stor en spredning, der er mellem analyserne foretaget i 2019. 10% af analyserne ligger lavere end det tal, der er vist som 10% nedre i tabellen og 10% af analyserne ligger over det tal, der er vist som 10% øvre i tabellen.

Hvis du klikker på på de enkelte analyserede parametre, f.eks. tørstof, så kommer du ind og ser en figur over udviklingen i denne parametre. Hvis du derimod klikker på tallene 10% nedre, så kan du se en figur, der viser spredningen mellem de analyserede prøver for dette høstår. Klik på det hvide kryds under nederste højre hjørne af figurerne for at komme tilbage igen.

 

2019

2018

Sidste 3 år
(2018-2016)

10 % nedre
2019

10 % øvre
2019

Antal prøver med mineraler 347 254 834    
Ca (g/kg TS) 5,4 5,8 5,9 4,4 6,7
P (g/kg TS) 3,1 3,2 3,3 2,6 3,6
Mg (g/kg TS) 1,7 1,9 1,8 1,4 2,0
K (g/kg TS) ch 26,0 26,9 26,1 21,0 31,0
Na (g/kg TS) 2,4 2,8 2,6 1,1 3,9
Cl (g/kg TS) 10,1 9,9 8,8 5,8 14,7
S (g/kg TS) 2,4 2,6 2,4 1,9 3,0
CAB meq/kg TS 334 370 384 191 459
Fe (mg/kg TS) 223 214 224 120 370
Mn (mg/kg TS) 73 65 70 48 101
Zn (mg/kg TS) 33 36 35 26 41
Cu (mg/kg TS) 5,09 6,03 5,81 3,70 6,40
Co (mg/kg TS) 0,07 0,07 0,08 0,04 0,10
Se (mg/kg TS) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04
Mo (mg/kg TS) 0,88 0,99 1,22 0,50 1,30
I (mg/kg TS) 0,28 0,27 0,33 0,20 0,40

Til top

Foderværdien opdelt efter opbevaring
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter opbevaring. En opbevaringstype er med i tabellen, når der er minimum 5 prøver registreret med den pågældende opbevaringstype.

 

Plansilo

Markstak

Betonplads

Wrapballer

Antal prøver 582 188 93 52
Slætdato 24/05 25/05 24/05 26/05
Tørstofindhold (g/kg) 326 304 312 479
Aske (g/kg TS) 85 85 86 77
Organisk stof fordøjelighed (%) 79,8 78,3 79,7 71,0
Råprotein (g/kg TS) 152 151 153 121
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 676 667 681 623
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 72 72 77 64
NDF (g/kg TS) 407 422 405 504
FK NDF (%) 76,1 74,0 75,8 66,1
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 110 125 113 182
Sukker (g/kg TS) 72 58 64 99
pH 4,2 4,2 4,2 5,1
Nitrat (g/kg tørstof) 1,9   2,0  
Mælkesyre (g/kg TS) 75 72 75 22
Eddikesyre (g/kg TS) 18 18 19 10
Tyggetid (Min./kg TS) 53 56 53 70
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,45 0,44 0,51
AAT20 (g/kg TS) 77 76 76 77
PBV20 (g/kg TS) 26 27 29 -1
NEL20 (MJ/kg TS) 6,41 6,26 6,35 5,64
Kg tørstof pr. FEN 1,16 1,19 1,17 1,34
Kg pr. FEN 3,77 4,14 3,96 3,05
Tidligere fodervurderingssystem        
Kg tørstof pr. FE 1,08 1,12 1,09 1,37
Kg pr. FE 3,52 3,89 3,68 3,07
Fordøjelig råprotein (g/FE) 120 123 122 107

Til top

Foderværdien opdelt efter område
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår (2019) opdelt efter område. Et område er med i tabellen, når der er minimum 20 prøver fra det pågældende område. For Bornholm skal der dog kun være 5 analyser, for at tallene er med i tabellen. Du kan finde en nærmere forklaring til inddelingen i område her

 

Østlige
øer

Fyn

Syd-
Jylland

Vest-
Jylland

Øst-
Jylland

Nord-
Jylland

Antal prøver 47 68 284 313 246 524
Slætdato 23/05 20/05 21/05 25/05 26/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 362 387 355 315 330 323
Aske (g/kg TS) 85 87 85 86 85 85
Organisk stof fordøjelighed (%) 76,6 78,2 80,0 78,7 78,8 78,6
Råprotein (g/kg TS) 148 136 150 151 142 150
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 664 642 681 678 678 668
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 75 70 75 80 81 74
NDF (g/kg TS) 436 415 398 420 412 420
FK NDF (%) 71,5 73,8 76,0 74,4 74,5 74,7
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 142 127 110 122 121 120
Sukker (g/kg TS) 75 105 80 58 67 62
pH 4,6 4,6 4,2 4,2 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof)   1,1 1,7 1,8 1,5 1,5
Mælkesyre (g/kg TS) 58 54 69 70 72 72
Eddikesyre (g/kg TS) 17 16 17 17 18 18
Tyggetid (Min./kg TS) 58 55 52 55 54 55
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,47 0,44 0,43 0,45 0,45 0,45
AAT20 (g/kg TS) 76 79 78 76 76 76
PBV20 (g/kg TS) 24 10 23 27 20 26
NEL20 (MJ/kg TS) 6,13 6,21 6,38 6,24 6,23 6,28
Kg tørstof pr. FEN 1,22 1,21 1,17 1,19 1,20 1,19
Kg pr. FEN 3,57 3,38 3,45 3,98 3,89 3,95
Tidligere fodervurderingssystem            
Kg tørstof pr. FE 1,16 1,15 1,08 1,11 1,12 1,12
Kg pr. FE 3,41 3,21 3,19 3,70 3,63 3,71
Fordøjelig råprotein (g/FE) 124 110 118 122 113 121

Til top

Foderværdi opdelt på sorter/græsblandinger
I tabellen er vist gennemsnit af de analyserede foderprøver for de enkelte sorter/græsblandinger. Gennemsnittene er ikke korrigerede for forskelle i blandt andet dyrknings-, høst- og opbevaringsforhold. Resultaterne bør derfor ikke bruges som rådgivnings- eller beslutningsgrundlag for valg af sorter eller græsblandinger.

 

Antal

Tørstof
(g/kg)

Råprotein
(g/kg TS)

NDF
(g/kg TS)

Sukker
(g/kg TS)

FK-org.
stof

NEL
20 kg TS

Græsblanding 20 1 391 116 479 27 76,4 5,95
Græsblanding 22 9 335 134 443 70 77,6 6,24
Græsblanding 35 30 319 140 426 68 79,4 6,39
Græsblanding 36 4 356 110 534 35 67,1 5,11
Græsblanding 42 8 400 144 358 165 82,3 6,61
Græsblanding 43 2 275 136 463 46 75,9 6,17
Græsblanding 45 19 355 136 402 106 79,7 6,41
Græsblanding 46 1 323 143 424 71 80,1 6,53
Græsblanding 47 2 340 125 382 109 83,4 6,75
Morsø 2 6 424 162 331 177 83,9 6,78
Strandsvingel baseret græsblanding 1 422 173 322 201 83,7 6,77
Sydvestjyden 2 269 167 399 59 79,1 6,37

Til top

Sammenligning af konventionel og økologisk dyrket
Denne tabel viser grovfoderanalyserne fra det seneste høstår opdelt efter, om bedriften er konventionel eller økologisk.

 

Konventionelle

Økologiske

Antal prøver 1525 394
Slætdato 24/05 25/05
Tørstofindhold (g/kg) 333 354
Aske (g/kg TS) 85 81
Organisk stof fordøjelighed (%) 78,9 78,8
Råprotein (g/kg TS) 148 134
Opløselig råprotein (g/kg råprot.) 673 637
Ammonium kvælstof (g N/kg N) 76 63
NDF (g/kg TS) 415 396
FK NDF (%) 74,7 73,0
Ufordøjelig NDF (g/kg NDF) 120 129
Sukker (g/kg TS) 68 101
pH 4,3 4,3
Nitrat (g/kg tørstof) 1,6 0,7
Mælkesyre (g/kg TS) 70 63
Eddikesyre (g/kg TS) 17 15
Tyggetid (Min./kg TS) 54 52
Fyldeværdi (FV/kg TS) 0,44 0,43
AAT20 (g/kg TS) 77 79
PBV20 (g/kg TS) 24 8
NEL20 (MJ/kg TS) 6,28 6,25
Kg tørstof pr. FEN 1,19 1,19
Kg pr. FEN 3,80 3,57
Tidligere fodervurderingssystem    
Kg tørstof pr. FE 1,11 1,11
Kg pr. FE 3,56 3,32
Fordøjelig råprotein (g/FE) 119 105

Til top

Figurer til benchmarking
Her kan du se, hvordan prøverne er fordelt i forhold til analyseværdier for nogle af de vigtigste næringsstofparametre. Figurerne kan bruges til at sammenligne med egne analyser.

Tørstofindhold (g/kg)
Organisk stof fordøjelighed (%)
Råprotein (g/kg TS)
NEL20 (MJ/kg TS)

Til top

Sidst bekræftet: 21-01-2020 Oprettet: 14-06-2019 Revideret: 21-01-2020

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Seniorkonsulent, Statistik

Anne Mette Hostrup Kjeldsen

Datamanagement


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
21.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 3. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket tredje slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
21.01.20
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
21.01.20